TALENTENPROGRAMMA

MEERDAAGSE OPLEIDING

Het Talentenprogramma is speciaal ontwikkeld voor jonge leden of bestuurders die verder willen als bestuurder binnen de LTO organisatie. Ben je jonger dan 35 jaar, ambitieus, wil je een stap verder zetten in je eigen ontwikkeling en iets betekenen voor de agrarische sector? Dan is het Talentenprogramma iets voor jou!

Alle talenten van LTO Noord, ZLTO, LLTB en AJK volgen gezamenlijk een basisprogramma. Je volgt ook met zittende bestuurders vaardigheidstrainingen die aansluiten bij jouw talenten en verbeterpunten. In het programma is veel aandacht voor het verdiepen en verbreden van je netwerk. Niet alleen met andere deelnemers uit het talentprogramma maar ook met bestuurders binnen de LTO organisatie.

Binnen dit programma start je een zoektocht naar je eigen talenten en drijfveren, maak je onder leiding van een coach een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) en heb je intervisies met medestudenten. Er staan bedrijfsbezoeken op het programma en je neemt deel aan een hackathon. Daarnaast bezoek je LTO Nederland en de Tweede Kamer. Half april is de eindpresentatie waarbij talenten zichzelf presenteren aan bestuurders en medewerkers van de LTO organisaties.

Wat leer je?
Binnen het LTO Talentenprogramma verdiep je je in thema’s waar bestuurders mee te maken krijgen. Zoals; hoe onderhoud je je netwerken? Wat kom je als jonge bestuurder tegen? Wat is de transitietheorie en hoe verandert het voedsellandschap? Je leert van een journalist hoe je voor te bereiden op een gesprek met een politicus in de Tweede Kamer. Daarnaast ga je binnen deze opleiding ook aan de slag met je eigen competenties en vaardigheden. Waar liggen verbeterpunten? Wat zijn je ontwikkelpunten?

Na afloop
Na afloop van de training heb je je netwerk vergroot. Niet alleen heb je de andere deelnemers leren kennen maar je hebt ook kennis gemaakt met zittende bestuurders en hun werkzaamheden.  Daarnaast weet je beter je weg te vinden binnen de LTO organisatie en heb je medewerkers persoonlijk leren kennen. Je hebt kennis van de thema’s waar bestuurders mee te maken krijgen en weet goed op welke vlakken jouw inbreng als bestuurder waardevol is. Daarnaast heb je jezelf beter leren kennen en heb je stappen gezet in je persoonlijke ontwikkeling.

Tijdsbesteding
De opleiding kost jou ongeveer 1 dagdeel per week tussen half september en half april

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de opleiding. Nadat jij geselecteerd bent, nemen de LTO organisaties de kosten voor haar rekening. Deelname is echter vanaf dat moment niet meer vrijblijvend. Als LTO’s vragen wij wel een inspanningsverplichting van jou.

Data
Het talentprogramma start half september. Er gaat een selectieprocedure aan vooraf.