VOEREN EVALUATIEGESPREKKEN

ADVIES OP MAAT

Als voorzitter is het goed om jaarlijks een goed gesprek te voeren met de individuele bestuurders. Op die manier leert u uw ‘pappenheimers’ goed kennen en krijgt u inzicht en overzicht hoe het met uw bestuur gaat. Dit maakt het sturen makkelijker. Het vergt vaardigheden om een goed evaluatie gesprek te kunnen voeren. In deze training van een dagdeel krijgt u praktische handvatten om dit gesprek te voeren en kunt u een gesprek oefenen.

Wat leert u?
We tonen u het proces van een evaluatie gesprek; de voorbereidingsfase, de uitvoeringsfase en de nazorgfase. We laten u zien wat de opbouw van een evaluatie gesprek kan zijn. Samen wordt er een agenda opgesteld. Vervolgens oefenen we een gesprek, zodat u kunt ervaren wat u makkelijk afgaat en waar nog verbeter punten liggen.

Na afloop
Na deze training voelt u zich vertrouwd en bekwaam om een evaluatie gesprek te voeren. Indien gewenst kan dit ook met ondersteuning vanuit de LTO Academie.

Data
In overleg