WERVING EN SELECTIE VERTROUWENSCOMMISSIE

ADVIES OP MAAT

Een vereniging heeft een bestuur – en dus bestuursleden - nodig om te kunnen functioneren. Hoe vind je leden die bereid zijn om zich in te zetten voor de vereniging? Er is een methode ontwikkeld om via een vertrouwenscommissie kandidaten te benaderen, het gesprek aan te gaan over wat het bestuurslidmaatschap inhoudt en waarom dat interessant zou kunnen zijn. De gehele procedure is gebaseerd op vertrouwelijkheid. De vertrouwenscommissie beveelt de meest geschikte kandidaten aan bij het afdelingsbestuur. 

Wat leert u?
De leden van de vertrouwenscommissie worden begeleid bij de werving van kandidaten en eventueel bij de individuele gesprekken die worden gevoerd met mogelijke kandidaten. De leden van de vertrouwenscommissie benaderen alle mogelijke kandidaten om hen uit te nodigen voor een gesprek. Gesprekstechnieken komen aan de orde en kandidaten kunnen worden geselecteerd aan de hand van de profielschets die vooraf door het afdelingsbestuur is opgesteld.

Na afloop
De vertrouwenscommissie weet leden te motiveren om het gesprek aan te gaan over een mogelijke bestuursfunctie, kan leden informeren over de voors en tegens van het bestuurswerk, en kan na een zo objectief mogelijke afweging geschikte kandidaten voorleggen aan het afdelingsbestuur.

Data
In overleg