FOCUS IN BESTUREN 1

COLLECTIEVE TRAININGEN

Weet u als bestuur waar u voor staat? Strookt de verwachting van de leden met de inzet van het bestuur? Het is van belang dat u als bestuur een visie en missie formuleert die aansluit bij de wensen van de leden. 

Wat leert u?
U gaat als bestuur een missie en een visie formuleren. Daarbij beantwoordt u vragen als: Waartoe zijn wij als bestuur op aarde? Waarmee willen wij ons primair bezig houden in de belangenbehartiging. Wat willen de leden?  U maakt met elkaar een eerste aanzet tot een jaarplan met doelen en taken.

Na afloop
Heeft uw bestuur een visie en een missie die u helpen focus te houden in uw dagelijkse bestuurspraktijk. 

Data
In overleg

De trainingen vinden plaats op eigen locatie.