IN VERBINDING MET DE SAMENLEVING

COLLECTIEVE TRAININGEN

De moderne tijd vraagt om een andere manier van acteren voor bestuurders en belangenbehartigers. Het gaat om meer dan alleen strategische onderhandelen met overheden en marktpartijen. Het succes van de belangenbehartiging wordt niet alleen bepaald door een goed inhoudelijk verhaal, maar ook door maatschappelijke beleving en mindset die er is rond een bepaald thema. 

Wat leert u?
Uw bestuur gaat in de training aan de slag met een actueel thema van het bestuur. U leert aan de hand van een model hoe u verbindend acteren concreet vorm kan geven en proactief kan inspelen op de publieke opinie.

Na afloop
U weet na afloop hoe u zich kan verhouden tot actuele thema’s in de samenwerking en hoe u daar zelf regie in kan nemen zodat u als bestuur proactief inspeelt op belangrijke thema’s die leven in de samenleving. 

Data
In overleg

De trainingen vinden plaats op eigen locatie.