JONGEREN VINDEN EN BINDEN

COLLECTIEVE TRAININGEN

U wilt als bestuur jongeren vinden en binden. Jongeren die zich willen en kunnen inzetten voor de toekomst van de agrarische sector, zijn nodig voor de continuïteit van de belangenbehartiging. In deze training werkt u met uw hele bestuur aan een jongerenaanpak.

Wat leert u?
U scherpt uw visie als bestuur aan als het gaat om een jongerennetwerk. U leert hoe u de jongeren in kaart kan brengen en hoe u de relatie met deze jongeren kunt onderhouden (relatiemanagement). Samen maakt u een relatiemanagement strategie die u gebruikt als leidraad als het gaat om de jongerenaanpak binnen uw bestuur en afdeling.  Daarnaast doet u netwerkvaardigheden op om effectieve netwerkbijeenkomsten te kunnen organiseren.

Na afloop
Heeft u een structurele manier van werken ontworpen die helpt om jongeren te vinden en te binden. 

Data

In overleg

De trainingen vinden plaats op eigen locatie.