VOORZITTERSTRAINING

COMPACTE TRAINING

De voorzitter van een lokale of regionale afdeling van de landbouworganisatie (ZLTO, LLTB, LTO-Noord) vervult een rol als boegbeeld naar de leden en naar buiten. Hij of zij is tevens katalysator van een dynamische en actieve vereniging die in het belang van de leden en de sector werkt. Tenslotte vervult hij of zij een rol als leider van een team.

Er wordt dus veel gevraagd van een voorzitter. Wat we zeker weten is dat een goede voorzitter het verschil maakt en er toe doet voor een krachtige en vitale vereniging!  Het doel van deze training is om de voorzitter te ondersteunen en een vliegende start te geven in hun uitdagende rol.  

Wat leert u?
De kern is dat u zich als (nieuwe) voorzitter zodanig weet te kwalificeren en te ontwikkelen dat u op een professionele wijze de voorzittersrol kunnen uitvoeren. 

  • Door zelfonderzoek uw eigen vragen rond besturen en voorzittersrol scherp krijgen
  • Verschillende stijlen van leiding geven onderscheiden en oefenen
  • Over de rol van de voorzitter: wat heb je van nature in huis en wat minder?
  • Presenteren van je eigen plannen ten aanzien van je bestuur 
  • Effectief vergaderingen leiden en werken als team

Na afloop
De training levert u kennis op over uw rol en verantwoordelijkheden als voorzitter van een afdeling. Vervolgens heeft u deze kennis via praktische oefeningen en met hulp van een van de andere deelnemers (buddy) uitgewerkt en eigen gemaakt. De cursus is ook bedoeld als een stimulans om tijdens uw voorzittersperiode regelmatig feedback te organiseren en uw plannen te toetsen. 

Data
Drie bijeenkomsten:

7 januari 2019: 10.00 - 16.00 uur, Den Bosch
29 januari 2019: 12.00 - 16.00 uur, Den Bosch
14 februari 2019: 12.00 - 16.00 uur, Den Bosch