BESTUREN MET IMPACT

MEERDAAGSE OPLEIDING

Besturen met impact is een meerdaagse opleiding op maat. Op basis van uw persoonlijke en maatschappelijke waarden werkt u aan een eigen stijl van leiderschap die meer impact heeft.

De agro- en foodsector heeft te maken met ingrijpende veranderingen in markt en samenleving. Boeren verwachten van hun landbouworganisatie dat ze in die hectiek de juiste keuzes maakt qua strategie van belangenbehartiging, advisering en begeleiding. Als bestuurder heeft betekenisvolle rol. Deze opleiding helpt u om de belangen van de leden goed aan te voelen en om die vervolgens te vertalen in acties die voor hen betekenis hebben. Samen met uw collega’s werkt u aan een stevig fundament voor een effectieve en waardengerichte stijl van leiderschap die bij u als mens past. 

Bijeenkomst 1: Wie wil je zijn als bestuurder? Gastspreker Wiggele Oosterhof, ervaringsverhalen van gastspreker.
Bijeenkomst 2: Actualiteiten en trends: hoe geef je richting als bestuurder? Inspiratie: gastsprekers uit maatschappelijke organisatie.
Bijeenkomst 3: Besturen met impact voor leden en samen met leden. Over beïnvloeden, besluiten en samenwerken.
Bijeenkomst 4: Omgaan met tegendruk. Iemand uit openbaar bestuur (burgemeester, gedeputeerde) houdt je een spiegel voor.
Bijeenkomst 5: Eindpresentatie met gasten uit je afdeling / netwerk.

Wat leert u? 

  • U verdiept zich grondig in de verbinding van de actuele vraagstukken en behoeften van uw leden middels de kernwaarden en visie van uw organisatie.
  • U ontdekt het waardenkompas van u zelf en dat van anderen waarmee naar de wereld en het werkveld gekeken wordt.
  • U wordt in bijzondere ontmoetingen en met praktische oefeningen uitgedaagd om te reflecteren op uw grondhouding en het effect hiervan op leden, collega-bestuurders en andere stakeholders.
  • Op basis van actuele vraagstukken en praktijkopdrachten werkt u aan competenties als samenwerken, beïnvloeden, beslissen en communiceren. 
Na afloop
  • Heeft u scherper in beeld waar u en uw organisatie voor staat. Dit weet u op een authentieke, persoonlijke manier naar voren te brengen.
  • Bent u getraind in het verstaan en begrijpen van de ander, zowel leden en collega-bestuurders als uw medestanders of tegenstrevers.
  • Heeft u flinke stappen vooruit gezet in de competenties die bijdragen aan bestuurlijke effectiviteit. Samenwerken: waarvoor, met wie en hoe? Beïnvloeden: richting geven, (net)werken binnen uw invloedssfeer, omgaan met tegendruk. Besluiten: draagvlak creëren, geloofwaardig zijn en verantwoordelijkheid dragen.
  • Ziet u uw bestuurlijke rol als een mogelijkheid tot persoonlijke groei, ontwikkeling en als een bron van plezier en voldoening.   

Data
Voorbereiding: intakegesprek
24 oktober 2018, 13.00-20.00 uur
13 november 2018, 13.00-20.00 uur
11 december 2018, 13.00-20.00 uur
10 januari 2019, 13.00-20.00 uur
6 februari 2019, 13.00-20.00 uur
Afsluiting: nader te bepalen

Locatie: Den Bosch