EFFECTIEF BELANGEN BEHARTIGEN

MEERDAAGSE OPLEIDING

U heeft als agrarische bestuurder voortdurend te maken met politieke gesprekspartners en andere bestuurders. Deze opleiding leert u het politieke ‘spel’ beter te doorzien, zodat u effectiever wordt in het bereiken van uw doelen, en niet alleen uw politieke doelen. De opleiding bestaat uit 5 dagdelen waarin het thema ‘politiek voor de agrarische bestuurder centraal staat.

Bijeenkomst 1: Netwerken en Lobbyen

In de training ‘Netwerken en lobbyen ’ gaat het erom, dat goede relaties en netwerken u als bestuurder helpen om uw  doelen voor het voetlicht te brengen, en mede daardoor te verwezenlijken. Daarvoor moet u verbinding maken en vertrouwd zijn met uw relaties en hun manier van communiceren.  Het opbouwen van netwerken en het onderhouden van relaties zijn een onmisbaar onderdeel van uw werk als bestuurder.

Wat leert u?
U leert in deze training hoe u handig kunt netwerken, en hoe lobbyen in zijn werk gaat. U leert hoe u een netwerk opbouwt en onderhoudt. U krijgt antwoord op de vraag wat handig is en wat niet in persoonlijke contacten. En u krijgt inzicht in wat goede relaties doen bij de verwezenlijking van uw doelen. 

Na afloop
Na deze training bent u in staat om een functioneel netwerk op te bouwen en uw relaties op een integere maar productieve manier te benutten.

Data
11 oktober 2018

Bijeenkomst 2: Beinvloeden van de beslisser

Voor u als agrarische bestuurder is het van groot belang dat u invloed hebt op de besluitvorming in de overlegsituaties. De training ‘Beïnvloeden van de beslisser’ gaat over het belang van de beslisser in een politiek krachtenveld. 

Wat leert u?
In deze training leert u de besluitvorming goed te doorzien. U leert hoe u de juiste persoon of personen kan overtuigen wanneer er een belangrijk besluit moet worden genomen. 

Na afloop
U bent in staat om invloed uit te oefenen de mensen die in uw omgeving de besluiten nemen. Daarnaast leert u de grenzen van uw invloed kennen. 

Data
15 november 2018

Bijeenkomst 3: Succesvol onderhandelen

‘Succesvol onderhandelen’ helpt u als bestuurder om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen in de talloze onderhandelingssituaties.

Wat leert u?
In ‘Succesvol onderhandelen’ leert u hoe u zelfverzekerd omgaat met de belangen van de ander en die van uzelf. U leert daarbij gebruik te maken van uw creativiteit en hoe u een goede relatie onderhoudt met uw onderhandelingspartner en hoe u een win-winsituatie na kan streven.

Na afloop
Na deze training weet u hoe u zich opstelt als een zelfverzekerde onderhandelaar, die oog heeft voor zowel het onderhandelingsresultaat als de relatie.

Data
17 januari 2018

Bijeenkomst 4: Omgaan met tegenstrijdige belangen

Als bestuurder komt u in aanraking met tegengestelde belangen met en tussen leden of bestuurders In de training ‘Omgaan met tegenstrijdige belangen’ krijgt u de kennis en handvatten om beter om te gaan met verschillende belangen tussen en met leden en bestuurders.  

Wat leert u? 
U  leert hoe u uw eigen conflicten oplost, maar ook hoe u kunt bemiddelen tussen leden om hun botsingen tot een goed einde te brengen. Aan de hand van de conflicthanteringsstijlen van Thomas Killman gaat u conflicten en meningsverschillen tussen leden en uzelf en anderen ombuigen. Met behulp van praktijksituaties en tips en feedback op uw eigen gedrag, krijgt u meer inzicht in de achtergrond en structuur van conflicten. 

Na afloop
U weet wat u moet doen bij een conflictsituatie tussen of met leden en bestuurders. Uw kennis en vaardigheden als het gaat om het inzetten van verschillende stijlen om conflictsituaties op te lossen maken u tot een bestuurder met een meerwaarde bij het oplossen van conflicten.

Data
14 februari 2019

Slotbijeenkomst 5: Diversiteit en differentiatie in het agrarisch werk

De slotbijeenkomst ‘Diversiteit en differentiatie in het agrarisch werk’ voegt de twee deelnemersgroepen van de meerdaagse opleidingen ‘Effectief belangen behartigen’ en ‘Interactie met de samenleving’ samen. U gaat zich samen met de bestuurders uit de andere groep bezighouden met de vele vormen van diversiteit en differentiatie in het agrarisch bestuurswerk.

Wat leert u?
U leert in deze training hoe u moet omgaan met de vele vormen van diversiteit in de agrarische sector. Niet alleen spelen in de besturen man-vrouw-verschillen een rol, maar ook diversiteit in vakgroepen, in afkomst en in regionale kenmerken. Deze diversiteit vereist van de bestuurder een open houding, en een goed inzicht in zijn eigen aannames en beoordelingen van de situatie. 

Na afloop
Diversiteit maakt teams rijker, na deze training bent u in staat de diversiteit in uw team of bestuur beter te benutten.  

Data

Deze training is VOL, je kunt je niet meer aanmelden.