INTERACTIE MET DE SAMENLEVING

MEERDAAGSE OPLEIDING

In uw bestuurswerk heeft u voortdurend te maken met maatschappelijk, actuele thema’s. In deze meerdaagse opleiding leert u de belangrijkste maatschappelijke issues beter doorzien, zodat u effectiever wordt in de relatie met burgers en de politiek. De opleiding bestaat uit 5 dagdelen waarin het thema 'interactie met de samenleving' voor de agrarische bestuurder centraal staat. 

Bijeenkomst 1: Actief op zoek naar de burger

De relatie tussen boer en burger behoort tot de moderne uitdagingen van de agrarische wereld. In deze module leert u hoe u als bestuurder inzicht krijgt in manieren om de relatie van boeren en burgers te verbeteren.

Wat leert u?
In deze training leert u een analyse te maken van de relatie tussen boer en burger. U leert hoe u initiatieven en plannen kunt ontwikkelen met medebestuursleden om de relaties met burgers te optimaliseren. Bovendien leert u hoe u zich politiek zo kunt positioneren dat de zogenaamde ‘gunfactor ‘van uzelf en uw sector sterker wordt. 

Na afloop
Na de training kunt u actief aan de gang met versterking van de relatie met de burger, en kunt u uw medebestuursleden helpen om dit ook bij hen te verbeteren. 

Data
11 oktober 2018

Bijeenkomst 2: Ethiek en integriteit in de bestuurlijke omgeving

Als bestuurders is het van groot belang dat u uw werk eerlijk en integer doet. In uw bestuurswerk komt u de nodige uitdagingen tegen, en daarin wordt u gevraagd om kleur te bekennen en u uit te spreken. Deze training behandelt het onderwerp ‘ethiek en integriteit voor de agrarische bestuurder’ op een open en transparante manier.

Wat leert u?
U leert aan de hand van de socratische vraagtellingsmethode pittige ethische dilemma’s te doordenken, en daarin uw standpunt helder neer te zetten en zo nodig te verdedigen. U leert ook hoe u agrariërs uit uw bestuur gebied aan te spreken op gedrag dat als niet integer kan worden beschouwd. 

Na afloop
Na de training weet u hoe u om moet gaan in de praktijk met ethische vraagstukken, en hoe u uw collega’s kunt helpen om integer gedrag te gaan of te blijven vertonen. U bent een ambassadeur van integriteit. 

Data
15 november 2018

Bijeenkomst 3: Persoonlijke performance

De manier waarop u zich als bestuurder presenteert is van doorslaggevende betekenis bij uw bestuurlijke invloed.  In de training ‘Persoonlijke performance’ staat u stil bij hoe u overkomt op uw omgeving. 

Wat leert u?
Deze training geeft u veel inzicht in uw persoonlijke performance en u leert hoe u uw effect kan vergroten. De training zoomt in op het effect van uw persoonlijke gedrag. U leert bovendien, zonder onecht te worden, wat u kunt doen en laten om beter over te komen. 

Na afloop
Na de training bent u in staat om u beter te presenteren en als bestuurslid de juiste performance te leveren.

Data
17 januari 2019

Bijeenkomst 4: Omgaan met media

Als bestuurder kan het gebeuren dat u in contact met de media komt. Dat vereist slimme communicatieve vaardigheden. Een kleine vergissing kan in de media snel een groot probleem worden, maar een positief detail kan ook veel doen. Deze training geeft u de juiste handvatten om hiermee om te gaan.

Wat leert u?
U leert welke media invloed hebben, welke u zelf kunt benutten, hoe u handig met de pers omgaat en welke kwaliteiten en valkuilen u tegen kan komen in de omgang met de media. U maakt in deze training bovendien kennis met de uitgangspunten van het communicatiebeleid van LTO. 

Na afloop
Na de training voelt u zich zelfverzekerder in het contact met de media. U heeft vaardigheden opgedaan om een constructieve gesprekspartner te zijn. 

Data
14 februari 2019

Slotbijeenkomst: Diversiteit en differentiatie in het agrarisch werk

De slotbijeenkomst ‘Diversiteit en differentiatie in het agrarisch werk’ voegt de twee deelnemersgroepen van de meerdaagse opleidingen ‘Effectief belangen behartigen’ en ‘Interactie met de samenleving’ samen. U gaat zich samen met de bestuurders uit de andere groep bezighouden met de vele vormen van diversiteit en differentiatie in het agrarisch bestuurswerk. 

Data 
21 maart 2019

Wat leert u?
U leert in deze training hoe u moet omgaan met de vele vormen van diversiteit in de agrarische sector. Niet alleen spelen in de besturen man-vrouw-verschillen een rol, maar ook diversiteit in vakgroepen, in afkomst en in regionale kenmerken. Deze diversiteit vereist van de bestuurder een open houding, en een goed inzicht in zijn eigen aannames en beoordelingen van de situatie. 

Na afloop
Diversiteit maakt teams rijker, na deze training bent u in staat de diversiteit in uw team of bestuur beter te benutten.  

Data

11 oktober 2018, 12.30-17.00 uur
15 november 2018, 12.30-17.00 uur
17 januari 2019, 12.30-17.00 uur
14 februari 2019, 12.30-17.00 uur
21 maart 2019, 12.30-17.00 uur

Inclusief lunch

Locatie: Moeke Nijkerk, Oude Barneveldseweg 98, Nijkerk

LET OP: 15 november is de locatie: Vergader- en Congrescentrum De Schakel Oranjelaan 10, Nijkerk

Deze training is VOL, je kunt je niet meer aanmelden.