BESTUREN VANUIT JE KRACHT

ONTWIKKELPROGRAMMA

Wil je als bestuurder meer gebruik maken van je kwaliteiten, effectiever zijn in je bestuurswerk en weten wat er speelt in de wereld om je heen? Schrijf je dan in voor het ontwikkelprogramma 'Besturen vanuit je kracht'.

 

Hoe meer de wereld om je heen in beweging is hoe belangrijker het is om helder zicht te hebben op je eigen kwaliteiten en persoonlijkheid. Een bestuurder met impact weet waar het verschil te kunnen maken en hoe daarbij zijn of haar kwaliteiten in te zetten. 

 

Besturen vanuit je kracht is een nieuw en afwisselende programma. Het  is gericht op je persoonlijke en bestuurlijke ontwikkeling, vaardigheden en kennis. Aan de hand van een aantal coach gesprekken werk je aan je persoonlijke leerdoelen en groei.

Daarnaast verdiep je je in de veranderende wereld. De transitie waar we in zitten. Niemand weet precies waar het naar toe gaat. Maar dat de wereld niet blijft zoals die is, is zeker. Hoe beïnvloeden deze veranderingen en waarden in de samenleving jouw rol als bestuurder? En hoe kan je vanuit jouw rol betekenis geven aan de sector. Hoe draag je je verhaal uit en hoe leg je de verbinding met anderen?

 

Wat leer je?

Tussen december en april kom je 4 keer een dag bij elkaar waarin we iedere keer een ander thema zullen belichten. Tijdens deze bijeenkomsten leer je van experts op het gebied van veranderingen in de samenleving en krijg je voorbeelden te zien van nieuwe initiatieven en ondernemers die het anders doen. Daarnaast werken we aan vaardigheden die jouw helpen om met meer impact te besturen. Om dat ook direct in de praktijk toe te passen werken we in de bijeenkomsten toe naar een actieplan dat uitvoering geeft aan wat jij wil verbeteren of veranderen. 

 

Voorafgaand tijdens en na het programma heb je gesprekken met een coach die je ondersteund bij je persoonlijke ontwikkeling als bestuurder. We gebruiken hierbij het DISC Persoonlijkheidsprofiel dat als uitgangspunt wordt gebruikt voor je persoonlijke leerdoelen. Het geeft diepgaand inzicht in je persoonlijkheid en knelpunten of belemmeringen worden blootgelegd. Samen met de coach formuleer je ontuikkelpunten en worden concrete acties vastgesteld om jouw gewenste doelen te behalen. 

Na afloop

  • Kun je vanuit eigen kracht met meer impact besturen.
  • Je kent je eigen gedragsstijl en weet hoe je kan communiceren met mensen met een andere stijl. 
  • Je kunt helder en duidelijk te vertellen waar je voor staat. 
  • Je weet wat er komt kijken bij het voeren van een goed debat en hebt ermee geoefend
  • De veranderingen die plaats vinden kun je beter plaatsen en je hebt meer duidelijkheid gekregen over wat dat betekent voor jouw rol als bestuurder. 
  • Je gaat aan de slag met concrete acties die jou helpen jouw bestuursrol nog beter vorm te geven. 

Data

Dit programma bestaat uit 4 bijeenkomsten. Daarnaast vinden er voor  het eerst binnen de LTO Academie ook een aantal digitale leermomenten plaats. Hieraan kun je deelnemen vanuit je eigen huis. Op afspraak vinden er 3 coach gesprekken plaats. 


Tijdstip 10.00 -19.30 uur op wisselende locaties in het land

 

Bijeenkomst 1     19 december 2019 10.00 - 19.30 uur

Bijeenkomst 2     30 januari 2020 10.00 - 19.30 uur 

Webinar                          februari(exacte datum nog niet bekend ) online kan vanuit huis
gevolgd worden duur: 1 uur
Bijeenkomst 3      17 maart 2020         10.00 - 19.30 uur 
Online training               maart- april (Op eigen moment vanuit huis)
Bijeenkomst 4      23 april 2020  slotbijeenkomst samen met Topprogramma
en Talentenprogramma 10.00- 19.30 uur.