BESTUREN VANUIT JE KRACHT

ONTWIKKELPROGRAMMA

Wil je als bestuurder meer gebruik maken van je kwaliteiten, effectiever zijn in je bestuurswerk en weten wat er speelt in de wereld om je heen? Schrijf je dan in voor het ontwikkelprogramma 'Besturen vanuit je kracht'.

 

Hoe meer de wereld om je heen in beweging is hoe belangrijker het is om helder zicht te hebben op je eigen kwaliteiten en persoonlijkheid. Een bestuurder met impact weet waar het verschil te kunnen maken en hoe daarbij zijn of haar kwaliteiten in te zetten. 

 

Besturen vanuit je kracht is een afwisselende programma. Je leert als bestuurder je kwaliteiten kennen en werk je aan persoonlijke groei. Je krijgt meer inzicht in de veranderende wereld om je heen en wat je als bestuurder daarin kunt betekenen. Een afwisselend programma met als resultaat dat je met meer impact kunt besturen.   

 

Wat leer je?

Tussen december en april kom je vier keer een dag bij elkaar waarin we iedere keer een ander thema belichten. Tijdens deze bijeenkomsten leer je van experts op het gebied van veranderingen in de samenleving en krijg je voorbeelden te zien van nieuwe initiatieven en ondernemers die het anders doen. Daarnaast werken we aan vaardigheden die jouw helpen om met meer impact te besturen. Om dat ook direct in de praktijk toe te passen werken we in de bijeenkomsten toe naar een actieplan dat uitvoering geeft aan wat jij wil verbeteren of veranderen. 

 

Voorafgaand tijdens en na het programma heb je gesprekken met een coach die je ondersteund bij je persoonlijke ontwikkeling als bestuurder. We gebruiken hierbij het DISC Persoonlijkheidsprofiel dat als uitgangspunt wordt gebruikt voor je persoonlijke leerdoelen. Het geeft diepgaand inzicht in je persoonlijkheid en knelpunten of belemmeringen worden blootgelegd. Samen met de coach formuleer je ontwikkelpunten en worden concrete acties vastgesteld om jouw gewenste doelen te behalen. 

Na afloop

  • Kun je vanuit eigen kracht met meer impact besturen.
  • Je kent je eigen gedragsstijl en weet hoe je kan communiceren met mensen met een andere stijl. 
  • Je kunt helder en duidelijk te vertellen waar je voor staat. 
  • Je weet wat er komt kijken bij het voeren van een goed debat en hebt ermee geoefend
  • De veranderingen die plaats vinden kun je beter plaatsen en je hebt meer duidelijkheid gekregen over wat dat betekent voor jouw rol als bestuurder. 
  • Je gaat aan de slag met concrete acties die jou helpen jouw bestuursrol nog beter vorm te geven. 

Data

Dit programma bestaat uit vier bijeenkomsten. Daarnaast vinden er voor het eerst binnen de LTO Academie ook een aantal digitale leermomenten plaats. Hieraan kun je deelnemen vanuit je eigen huis. Op afspraak vinden er drie coachgesprekken plaats. 

 

 Betreft: Datum en tijd: Vorm: 
Bijeenkomst 1:

3 december 2020 (10.00 - 19.30 uur)   Fysiek
     
Webinar:

12 januari 2021,
te volgen online vanuit huis; duur: 1 uur
Onbekend
     
Bijeenkomst 2:

28 januari 2021 (10.00 - 19.30 uur) Onbekend
     
Groepsintervisie: 
 

Groep 1 op 16 februari 2021
Groep 2 op 23 februari 2021

Onbekend
     
Bijeenkomst 3:

16 maart 2021 (10.00 - 19.30 uur) Online
     

Online training:

nog in te plannen maart- april 
(op eigen moment vanuit huis)
Online
     
Bijeenkomst 4:
22 april 2021
- slotbijeenkomst met de drie andere ontwikkelprogramma's (10.00 - 17.00 uur)
Onbekend


Waar: wisselende locaties in het land