Lokale en regionale bestuurders

TEAMTRAININGEN 

Besturen met richting en focus
Besturen vanuit een missie en visie geeft je richting en focus. In deze training stem je af op de missie en ambitie van het bestuur. En ga je als bestuur aan de slag met een concreet plan om de ambitie waar te maken. 

Beter verbinden met de samenleving
De samenleving verandert snel. De burger wil van alles en laat van zich horen. Kan jouw bestuur het nog bijbenen? In deze training leer je hoe je afdeling kan aanhaken op relevante thema’s en veranderingen.

Ledenwerving en -binding
Ledenwerving is een van de speerpunten voor de komende jaren. Als het grootste deel van de boeren en tuinders lid is van LTO, maakt dat onze lobby sterker. We willen de organisatiegraad graag verder verhogen. Dit lukt ons alleen als we dat samen doen! Hoe pak je dat nu slim aan als afdelingsbestuur? In deze training gaan we hiermee aan de slag.

Effectiever vergaderen
Vergaderingen die uitlopen, agendapunten die steeds terugkomen, onduidelijke besluitvorming. Vergaderen kan ook anders! Na deze training kun je praktisch aan de slag met de aangereikte tips om plezierig en effectief te kunnen vergaderen.

Verbeter de teamdynamiek
Deze training maakt het onderlinge samenspel van het team inzichtelijk en vergroot de mogelijkheden voor het verbeteren van de teamdynamiek. 

TOELICHTING TEAMTRAININGEN

  • Training en begeleiding voor teams en besturen
  • Teamtraining op één specifiek onderwerp
  • Inschrijving als bestuur
  • Vinden meestal plaats op eigen locatie