BETER VERBINDEN MET DE SAMENLEVING

TEAMTRAININGEN

De samenleving verandert snel. De burger wil van alles en laat van zich horen. Kan jouw bestuur het nog bijbenen? In deze training leer je hoe je afdeling kan aanhaken op relevante thema’s en veranderingen.

Wat leer je?
Jouw bestuur gaat in de training aan de slag met een actueel thema van het bestuur. Je leert aan de hand van een model hoe je verbindend acteren concreet vorm kan geven en proactief kunt inspelen op de publieke opinie.

Na afloop
Je weet na afloop hoe je je kunt verhouden tot actuele thema’s in de samenwerking en hoe je daar zelf regie in kan nemen zodat je als bestuur proactief inspeelt op belangrijke thema’s die leven in de samenleving. 

Data
In overleg

De trainingen vinden plaats op eigen locatie.