EFFECTIEVER VERGADEREN, MEER BEREIKEN

TEAMTRAININGEN

Efficiënt vergaderen kan! Zeker als iedereen goed is voorbereid en zich bewust is van het doel van het agendapunt. Veel vergaderingen kunnen effectiever. Waarbij iedereen zich gehoord voelt en de juiste onderwerpen besproken worden. 

Wat leer je?
Je leert hoe je aan de hand van een methode op basis van een heldere structuur je als bestuur besluiten kunt nemen. Je leert inzien wat de verschillende doelen van de agendapunten zijn en hoe je daarmee in een vergadering omgaat. Je leert ook hoe ieder bestuurslid zich uitgenodigd voelt om zijn of haar inbreng te geven zonder dat het breedsprakig wordt.

Na afloop
Weet je als bestuur hoe je effectiever kunt vergaderen. Daarnaast weet je als bestuur hoe je besluiten kunt nemen die door alle bestuursleden gedragen worden en daardoor meer effect sorteren. 

Data
In overleg

De trainingen vinden plaats op eigen locatie.