Lokale en regionale bestuurders

VAARDIGHEIDSTRAININGEN 

Een crisis .... en nu?
Acties van dierenactivisten, lozing van drugsafval of een chemische brand, ... Van het een op het andere moment kan er een crisis uitbreken. Leer wat je te doen staat als bestuurder bij een onverwachte crisis in de sector

Effectief lobby en netwerken
Vergroot je invloed, ken de kracht van je relaties en weet hoe je je netwerk kunt opbouwen en inzetten.  

Van tegendenkers naar meedenkers
In deze tijd van grote veranderingen laten steeds meer mensen hun mening horen. Als bestuurder zit je er soms middenin. Hoe kom je van weerstand naar medestand? Hoe zorg je dat je goed samenwerkt met mensen en organisaties die anders denken?

Vertel het verhaal
Leer hoe je met verhalen anderen meeneemt en overtuigt. 

 

Beginnen met vloggen
Vlogs zijn een belangrijk communicatiemiddel om zichtbaar te worden als agrarische sector richting leden, maar ook richting politiek en maatschappij. In deze training leer je de praktische kant van het vloggen.

 

 

Zicht op communicatiestijlen
Deze training is gericht op het krijgen van inzicht in jouw persoonlijke communicatiestijl. Maar ook op het vergroten van stijlflexibiliteit door op een natuurlijke manier aan te leren sluiten bij de communicatiestijl van je gesprekspartner.

 

 

In gesprek met leden
Hoe ga je het goede gesprek aan met leden die opzeggen of in zwaar weer zitten?

 

Integer handelen bij ethische vraagstukken
Als bestuurder krijg je te maken met ethiek en integriteit. Van jou als bestuurder wordt voorbeeldgedrag verwacht. In je bestuurswerk kom je de nodige uitdagingen tegen. Je wordt gevraagd om als bestuurder hier een rol in te vervullen.

.

Hoe zet je social media effectief in?
Hoe zet je social media in om de agrarische sector nóg beter op de kaart te krijgen richting politiek en maatschappij? Of om je eigen leden te informeren over wat je als bestuur doet?

Omgaan met de media
Hoe zorg je dat onze sector positief in de media verschijnt? In deze training leer je hoe je dat doet en krijg je handvatten om de media zelfverzekerd te woord te staan.

Wegwijs in de lokale politiek
Hoe komen besluiten tot stand komen in de gemeentelijke en provinciale politiek. Krijg inzicht in het besluitvormingsproces en weet je beter tot een effectieve lobby kunt komen. Vergroot je netwerk door ontmoetingen met relevante personen.

Bootcamp Debatteren: de kunst van het overtuigen 
Overtuigen is een kunst en dat vraagt veel training. De manier waarop jij je presenteert bepaalt of je boodschap geloofwaardig overkomt op je publiek.

Agrifood Debat Netwerk
Krijg het debatteren onder de knie en vergroot tegelijkertijd je netwerk. De deelnemers leren kritisch luisteren, overtuigend formuleren, spreken met impact, helder denken, sterk argumenteren en inspirerend spreken.

 

TOELICHTING VAARDIGHEIDSTRAININGEN

  • Focus op het verbeteren van persoonlijke vaardigheden en kennisoverdracht
  • Één thema
  • 1 tot 4 dagdelen per training
  • Je kunt je inschrijven voor meerdere trainingen
  • Individuele inschrijving