BETER GEHOORD EN BEGREPEN WORDEN

Word je boodschap soms niet gehoord of verkeerd uitgelegd? Als bestuurder heb je er vast wel eens mee te maken gehad. Je denkt dat je duidelijk bent geweest, maar een ander vat je boodschap anders op. Misschien heb je een andere werkwijze en zienswijze dan andere leden in je bestuur en worstel je soms met de vraag hoe je duidelijk kan maken wat je bedoelt. Of heeft je bestuur als geheel moeite om haar boodschap goed uit te dragen in gesprekken richting leden of andersdenkenden. In de training ‘Beter gehoord en begrepen worden’ krijg je handvatten zodat je boodschap beter begrepen wordt en goede gesprekken kunt hebben met mensen die een andere mening zijn toegedaan.

Wat leer je?

In deze training krijg je inzicht in de manier waarop communicatie werkt en leer je aan de hand van het model “verbindende communicatie” wat je kunt doen om je boodschap beter over te brengen. Dit model komt voort uit de theorie van geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg.

Je leert de zienswijze en werkwijze van je bestuursleden kennen.

Aan de hand van voorbeelden uit eigen praktijk ga je aan de slag om de opgedane inzichten te kunnen toepassen op je eigen situatie.

 

Na afloop

Kun je het geleerde direct toepassen in de praktijk waardoor:

  • Je de boodschap zo overbrengt dat je toehoorder begrijpt wat je bedoelt.
  • Je gesprekken, met mensen die een andere mening hebben, prettiger verlopen.
  • Je op een verbindende manier communiceert waardoor de samenwerking in je bestuur of team verbetert.
  • De verschillen in het team leiden niet tot onderlinge wrijving maar worden omgezet in een constructieve samenwerking.

Data

  • 23 januari 2020
  • Locatie: Kantoor ZLTO Den Bosch