INTEGER HANDELEN BIJ ETHISCHE VRAAGSTUKKEN

VAARDIGHEIDSTRAINING

Als bestuurder krijg je te maken met ethiek en integriteit. Van jou als bestuurder wordt voorbeeldgedrag verwacht. In je bestuurswerk kom je de nodige uitdagingen tegen. Je wordt gevraagd om als bestuurder hier een rol in te vervullen. Deze training behandelt het onderwerp ‘ethiek en integriteit’ door hier met elkaar op een open en transparante manier het gesprek over te voeren. Een ethicus deelt de kennis en ervaringen vanuit de eigen praktijk.

Wat leer je? 

Je leert aan de hand van de socratische vraagstellingsmethode pittige ethische dilemma’s te doordenken, en daarin je eigen visie op ethisch handelen te ontwikkelen. Je leert ook op welke manier je hier een rol in kunt vervullen in de praktijk. Door er samen met collega’s het gesprek over aan te gaan.  Je leert een ambassadeur te worden van ethiek & integriteit. Door er geen taboe van te maken, maar er pro-actief het gesprek over aan te gaan met collega bestuurders en leden.

De training is opgebouwd in drie onderdelen:

  1. Een ethicus geeft een inhoudelijke aftrap: de waarde van betrouwbaarheid;
  2. Ethische dilemma’s verkennen met de socratische vraagstellingmethode;
  3. Eigen visie op ethisch handelen – de ambassadeursrol.

Na afloop 
Na de training heb je meer kennis en inzicht opgedaan over het onderwerp ethiek & integriteit. Het is geen verboden onderwerp meer. Je hebt geleerd hier het gesprek over te kunnen voeren. Hiermee bouw je als bestuurder mee aan het vergroten van het bewustzijn rondom ethiek & integriteit. 

Data
3 maart 2021, 13.00-17.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur met een lunch)

Locatie: Midden-Nederland