ZICHT OP COMMUNICATIESTIJLEN

VAARDIGHEIDSTRAINING

Als LTO bestuurder van de landbouworganisatie (ZLTO, LLTB, LTO-Noord) wil je graag op een effectieve manier invloed uitoefenen. Dat begint met het aansprekend communiceren met andere personen. Inzicht in de eigen communicatiestijl én die van anderen maakt het mogelijk om aan te sluiten bij de manier van communiceren en bij de belevingswereld van je gesprekspartner. Omdat deze zich gehoord en begrepen voelt, komt jouw boodschap beter over.

Het gaat er om, je eigen stijlflexibiliteit te vergroten, zonder ‘onecht’ over te komen. Dat vraagt een behendigheid die begint met het goed kijken en luisteren naar de ander. Om vervolgens te communiceren op een manier die door jouw gesprekspartner begrepen en gewaardeerd wordt. 


Wat leer je in deze training?

De kern is dat je inzicht krijgt in de communicatiestijlen die er zijn, dat je je eigen stijl kent en leert om op een natuurlijke manier aan te sluiten bij die van anderen. In de training vindt er veel uitwisseling plaats met de andere deelnemers en wordt er samen geoefend. De training is opgebouwd langs drie logische stappen:

  1. Communicatiestijlen – Je leert welke communicatiestijlen er zijn.
  2. Zelfinzicht – Wat voor communicatiestijl hanteer je zelf bij voorkeur? Hoe wordt deze door mensen met een andere stijl ervaren?
  3. Doen – Hoe kun je subtiel ‘intunen’ op de communicatiestijl van je gesprekspartner?

 

Na afloop
De training levert je kennis en inzicht op over jouw eigen communicatiestijl. Vervolgens heb je je stijlflexibiliteit via praktische oefeningen vergroot. Daardoor voelt je gesprekspartner zich eerder gehoord en begrepen, en komt jouw boodschap beter over.

Data
11 februari 2021, 13.00-17.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur met een lunch)

Locatie: Kantoor LTO Noord te Zwolle