INTEGER HANDELEN BIJ ETHISCHE VRAAGSTUKKEN

Als bestuurder is het van groot belang dat je je werk eerlijk en integer doet. In je bestuurswerk kom je de nodige uitdagingen tegen.  Je wordt gevraagd om als bestuurder hier een rol in te vervullen. Deze training behandelt het onderwerp ‘ethiek en integriteit’ voor de agrarische bestuurder op een open en transparante manier.

Wat leer je? 
Je leert aan de hand van de socratische vraag
stellingsmethode pittige ethische dilemma’s te doordenken, en daarin je visie op ethisch handelen te ontwikkelen. Want we willen met zijn allen een gezonde en levensvatbare sector naar de toekomst toe. Je leert ook op welke manier je hier een rol in kunt vervullen in de praktijk. Door er samen met collega’s het gesprek over aan te gaan.  

Na afloop 
Na de training weet je hoe je om moet gaan in de praktijk met ethische vraagstukken, en ho
e we naar gezamenlijk integer gedrag kunnen ontwikkelen. Je bent een ambassadeur van integriteit. 
 
Data
2 bijeenkomsten locatie ZLTO kantoor Den Bosch
4 maart 2020
18 maart 2020
eventuele follow up:
1 april 2020