WEGWIJS BINNEN DE LTO ORGANISATIES

VAARDIGHEIDSTRAINING

Als nieuwe bestuurder komt er veel op je af: bijeenkomsten of vergaderingen in wisselende samenstellingen, vakjargon als het gaat om ruimtelijk beleid, de structuur van de regionale en landelijke LTO organisaties en de lijnen met andere besturen binnen de organisatie. LTO Noord en ZLTO bieden daarom een introductiecursus aan voor nieuwe bestuurders.

Je volgt deze cursus bij de LTO organisatie waar je bestuurder bent geworden, zodat je de informatie krijgt die relevant is voor jou.

Wat leer je?
Je maakt als nieuwe bestuurder kennis met de LTO Nederland organisatie en de organisatie van LTO Noord of ZLTO. Je leert andere bestuursleden kennen waarmee je ervaringen uitwisselt.

Na afloop
Weet je beter de weg te vinden binnen de LTO organisatie en jouw netwerk is vergroot.

LTO NOORD:

LTO Noord heeft drie introductiebijeenkomsten voor nieuwe bestuurders. Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema. Je kunt je voor alle drie de trainingen opgeven maar je kunt je ook voor één of twee trainingen opgeven.  


 1. Kennismaken met de LTO Noord organisatie
  Je leert de organisatie op hoofdlijnen kennen. Daarnaast deelt een regiobestuurder zijn of haar ervaring met het besturen en kun je jouw eigen ervaringen uitwisselen met andere bestuurders.
  Datum: april 2020, locatie: LTO Noord, Zwartewaterallee 14 in Zwolle
  Datum: april 2020, locatie: LTO Noord, Morra 2 in Drachten
  Datum: april 2020, locatie: De Witte Gravin, Kortsteekterweg 12, Alphen aan den Rijn

 2. Netwerken en Lobbyen

  Datum: juni 2020, locatie: LTO Noord, Zwartewaterallee 14 in Zwolle
  Datum: juni 2020, locatie: LTO Noord, Morra 2 in Drachten
  Datum: juni 2020, locatie: De Witte Gravin, Kortsteekterweg 12, Alphen aan den Rijn

     
 3. Omgevingsbeleid
  Ruimtelijke ordening is een onderwerp waar je als bestuurder regelmatig mee in aanraking komt ook al zit het niet in jouw portefeuille. Tijdens deze bijeenkomst word je geïntroduceerd in de basisprincipes van belangenbehartiging op het gebied van ruimtelijke ordening. Zo kun je makkelijker met andere LTO Noord bestuurders aan de slag om belangen te behartigen voor de leden in landelijke, provinciale en gemeentelijke dossiers.
  Datum: september 2020, locatie: LTO Noord, Zwartewaterallee 14 in Zwolle
  Datum:
   september 2020, locatie: LTO Noord, Morra 2 in Drachten
  Datum: september 2020, locatie: De Witte Gravin, Kortsteekterweg 12, Alphen aan den Rijn

ZLTO: 

Kerngegevens over kijken naar de toekomst en opbouw van de organisatie ZLTO:

 • Essentiele kenmerken van de vereniging: governance, financiering, ledenbetrokkenheid
 • Werkorganisatie: opbouw en relatie met bestuurlijke organisatie
 • Kernpunten in visie en strategie, in kennismaking met voorzitter en directeur / manager
 • Vragen uit de praktijk en jouw rol en verantwoordelijkheid
 • Inzicht in jouw behoeften aan vervolgopleiding en - training en begeleiding

Datum:

 • 5 november 2018: 09.00-16.00 uur, Den Bosch

LLTB: 

LLTB heeft dit jaar vooralsnog géén introductiecursus. Wel kun je je als LLTB-bestuurder inschrijven voor één van de introductiebijeenkomsten van LTO Noord of ZLTO.

 

 

Ook interessant voor jou als startende bestuurder: