INTRODUCTIECURSUS

COMPACTE TRAINING

Als nieuwe bestuurder komt er veel op u af; bijeenkomsten of vergaderingen in wisselende samenstellingen, vakjargon als het gaat om ruimtelijk beleid, de structuur van de regionale en landelijke LTO organisaties en de lijnen met andere besturen binnen de organisatie. LTO Noord en ZLTO bieden daarom een introductiecursus aan voor nieuwe bestuurders.

U volgt deze cursus bij de LTO organisatie waar u bestuurder bent geworden, zodat u de informatie krijgt die relevant is voor u.

Wat leert u?
U maakt als nieuwe bestuurder kennis met de LTO Nederland organisatie en de organisatie van LTO Noord of ZLTO. U leert andere bestuursleden kennen waarmee u ervaringen uitwisselt.

Na afloop
Weet u beter uw weg te vinden binnen de LTO organisatie en uw netwerk is vergroot.

LTO NOORD:

LTO Noord heeft drie introductiebijeenkomsten voor nieuwe bestuurders. Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema. U kunt zich voor alle drie de trainingen opgeven maar u kunt u ook voor één of twee trainingen opgeven.  


 1. Kennismaken met de LTO Noord organisatie
  U leert de organisatie op hoofdlijnen kennen. Daarnaast deelt een regiobestuurder zijn of haar ervaring met het besturen en kunt u uw eigen ervaringen uitwisselen met andere bestuurders.
  Datum: 11 april 2019, locatie: LTO Noord, Zwartewaterallee 14 in Zwolle
  Datum: 15 april 2019, locatie: LTO Noord, Morra 2 in Drachten
  Datum: 16 april 2019, locatie: Alphen aan den Rijn (exacte locatie volgt)

 2. Vergadertechniek
  Vergaderen maakt onderdeel uit va uw werk als bestuurder. In deze bijeenkomst leert u zo effectief mogelijk te vergaderen. Er komen zaken aan de orde als waarom vergaderen we eigenlijk, wat is het doel? Welke rol heeft u als voorzitter, notulist of deelnemer. Hoe ga je om met verschillende situaties en hoe ziet een goede agenda eruit.
  Datum: 17 juni 2019, locatie: LTO Noord, Morra 2 in Drachten
  Datum: 18 juni 2019, locatie: omgeving Bodegraven (exacte locatie volgt)
  Datum: 24 juni 2019, locatie: LTO Noord, Zwartewaterallee 14 in Zwolle

  Tijd: 12.30-17.00 uur

 3. Omgevingsbeleid
  Ruimtelijke ordening is een onderwerp waar u als bestuurder regelmatig mee in aanraking komt ook al zit het niet in uw portefeuille. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïntroduceerd in de basisprincipes van belangenbehartiging op het gebied van ruimtelijke ordening. Zo kunt u makkelijker met andere LTO Noord bestuurders aan de slag om belangen te behartigen voor de leden in landelijke, provinciale en gemeentelijke dossiers.
  Datum: 10 september 2019, locatie: LTO Noord, Morra 2 in Drachten
  Datum:
   23 september 2019, locatie: LTO Noord, Zwartewaterallee 14 in Zwolle
  Datum: 24 september 2019, locatie: Alphen aan den Rijn (exacte locatie volgt)

  Tijd: 19.45-22.00 uur

ZLTO: 

Kerngegevens over kijken naar de toekomst en opbouw van de organisatie ZLTO:

 • Essentiele kenmerken van de vereniging: governance, financiering, ledenbetrokkenheid
 • Werkorganisatie: opbouw en relatie met bestuurlijke organisatie
 • Kernpunten in visie en strategie, in kennismaking met voorzitter en directeur / manager
 • Vragen uit de praktijk en uw rol en verantwoordelijkheid
 • Inzicht in uw behoeften aan vervolgopleiding en - training en begeleiding

Datum:

 • 8 oktober 2018: 10.00-16.00 uur, Den Bosch (inclusief lunch)
 • 5 november 2018: 15.30-20.00 uur, Den Bosch (inclusief warme maaltijd)

LLTB: 

LLTB heeft dit jaar vooralsnog géén introductiecursus. Wel kunt u zich als LLTB-bestuurder inschrijven voor één van de introductiebijeenkomsten van LTO Noord of ZLTO.