Test

  • Ik heb deelgenomen aan de training: 'Bootcamp Debatteren: de kunst van het overtuigen'
    Je kunt je alleen aanmelden voor het AgriFood Debat Netwerk als je bovenstaande training hebt gevolgd. Heb je deze training nog niet gevolgd, meld je hier dan eerst voor aan.
  • Datum training Agrifood Debat Netwerk:
  • Ik geef mij hierbij op voor "Test"
  • Heb je nog vragen en/of opmerkingen
  • Hidden
  • Hidden

HomeTest