INTEGRITEIT EN ETHIEK

MEERDAAGSE OPLEIDING

Als bestuurders is het van groot belang dat u uw werk eerlijk en integer doet. In uw bestuurswerk komt u de nodige uitdagingen tegen.  U wordt gevraagd om kleur te bekennen en u uit te spreken. Deze training behandelt het onderwerp ‘ethiek en integriteit’ voor de agrarische bestuurder op een open en transparante manier.

Wat leert u?
U leert aan de hand van de socratische vraagtellingsmethode pittige ethische dilemma’s te doordenken, en daarin uw standpunt helder neer te zetten en zo nodig te verdedigen. U leert ook hoe u agrariërs uit uw bestuursgebied aan te spreken op gedrag dat als niet integer kan worden beschouwd. 

Na afloop
Na de training weet u hoe u om moet gaan in de praktijk met ethische vraagstukken, en hoe u uw collega’s kunt helpen om integer gedrag te gaan of te blijven vertonen. U bent een ambassadeur van integriteit.

Data
28 maart, 13.00-17.00 uur, locatie: Nijkerk