Ontwikkelprogramma

Besturen vanuit je kracht

Besturen met impact. Het verschil kunnen maken met je bestuurswerk. Wil je als bestuurder meer gebruik maken van je kwaliteiten, effectiever zijn in je bestuurswerk en inspelen op wat er speelt in de wereld om je heen? Schrijf je dan in voor het ontwikkelprogramma ‘Besturen vanuit je kracht’. Hoe meer de wereld om je heen in beweging is hoe belangrijker het is om helder zicht te hebben op je eigen kwaliteiten en persoonlijkheid.

Besturen vanuit je kracht is een afwisselend programma van vijf maanden. Je leert als bestuurder je kwaliteiten kennen en werkt aan je persoonlijke en bestuurlijke groei. In een veranderende wereld wordt besturen steeds complexer. Daarom kijken we ook naar de veranderende wereld. Welke bewegingen en trends zien we die invloed hebben op het bestuurswerk. Je krijgt daardoor meer inzicht in de veranderende wereld om je heen en wat je als bestuurder daarin kunt betekenen. Een combinatie van training, coaching en intervisie.

Wat leer je?

Tussen december en april kom je vier keer een dag bij elkaar  en heb je 3 keer een online bijeenkomst waarin we iedere keer een ander thema belichten. Tijdens deze bijeenkomsten leer je van experts op het gebied van veranderingen in de samenleving en krijg je voorbeelden te zien van nieuwe initiatieven en ondernemers die het anders doen. Daarnaast werken we aan vaardigheden die jou helpen om met meer impact te besturen. Om dat ook direct in de praktijk toe te passen werken we in de bijeenkomsten toe naar een persoonlijk actieplan dat uitvoering geeft aan wat jij wil verbeteren of veranderen.

Uitgangspunt voor het behalen van je persoonlijke leerdoelen is het DISC Persoonlijkheidsprofiel. Dit profiel geeft diepgaand inzicht in je manier van communiceren je kracht en je valkuilken.  Samen met je coach formuleer je ontwikkelpunten en bedenk je concrete acties om jouw gewenste doelen te behalen.

Na afloop van dit programma:

 • Kun je vanuit eigen kracht met meer impact besturen.
 • Ken je je eigen gedrags- en communicatiestijl, kun je communicatiestijlen bij anderen herkennen en weet hoe je daar met je eigen communicatie op kunt inspelen.
 • Kun je helder en duidelijk vertellen waar je voor staat.
 • Weet je wat er komt kijken bij het voeren van een goed debat en heb je ermee geoefend.
 • Weet je hoe je veranderingen om je heen beter kunt plaatsen en heb je meer duidelijkheid over wat dat betekent voor jouw rol als bestuurder.
 • Ga je aan de slag met concrete acties die jou helpen je rol van bestuurder nog beter vorm te geven.

Data van de bijeenkomsten

Intake gesprekken: 11 OF 14 oktober OF 19 oktober
DISC gesprekken: 6 OF 16 OF 21 december
* geef bij inschrijving aan wat je voorkeursdatum is voor beide gesprekken

 • Bijeenkomst 1: 2 december 2021 van 09:30 – 19:30 uur (fysieke bijeenkomst)
 • Online bijeenkomst  11-01-2022 van 10.00 – 12.00 (Actueel thema)
 • Bijeenkomst 2: 27 januari 2022  van 09:30 – 18:00 Fysiek
 • Groepsintervisie groep 1: 8 februari 2022  van 10.00- 12.30 online
 • Groepsintervisie groep 2: 15 februari 2022 van 10.00- 12.30 online
 • Bijeenkomst 3: 15 maart 2022 van 09:30 – 19:30 Fysiek
 • Bijeenkomst 4: 21 april 2022 van 09:30 – 18:00 Fysiek
 • Bijeenkomst 5: 19 mei 2022 van 09:30- 18:00 Fysiek

Voor wie?
Voor afdelingsbestuursleden (individueel te volgen).

Jouw investering:
Als bestuurder van LTO kun je deze training gratis volgen. Gratis betekent niet vrijblijvend! Deze trainingen kosten natuurlijk wel geld en worden bekostigd uit de contributiegelden van de leden. We gaan er daarom vanuit dat je deze training net zo serieus neemt als wij.

Aanmelden

 • Postcode
 • Er wordt geselecteerd op basis van motivatie. Geef hieronder jouw motivatie aan:
 • Ik geef mij hierbij op voor het ontwikkelprogramma: "Besturen vanuit je kracht"
 • Datum 1e module
 • Voorkeursdatum intakegesprek
 • Voorkeursdatum DISC gesprek
 • Heb je vragen en/of opmerkingen over bijvoorbeeld het programma of heb je dieetwensen?

HomeTrainingen en opleidingenBesturen vanuit je kracht