EVALUEER HET TEAMFUNCTIONEREN

ADVIES OP MAAT

Besturen is een dynamische en complexe taak. Het vraagt veel tijd en aandacht om de juiste dingen te doen. En een ieder vult zijn taak in ‘naar eer en geweten’. Om van elkaar de visie over verschillende onderwerpen te weten, zodat er een gezamenlijk plan naar de toekomst bepaald kan worden, is het verstandig om 1 keer per jaar samen een bestuurlijke zelfevaluatie te doen. Hiervoor is een makkelijk instrument ontworpen. De training bestaat uit 2 dagdelen: 1 dagdeel om samen de evaluatie in te vullen en te bespreken en 1 dagdeel om een actieplan te maken met de uitkomsten. 

Wat leer je?
Met het zelfevaluatie instrument wissel je bestuurlijke inzichten op diverse thema’s uit. Je leert elkaar – bestuurlijk gezien - beter kennen. Samen bepalen jullie hoe het functioneren in de afdeling verloopt. Na afloop is er inzicht op welke onderdelen het bestuur goed functioneert en op welke onderdelen er nog ontwikkeling nodig is.

Data
In overleg