HomeTrainingen en programma’s

Trainingen en programma’s

Bekijk hier ons aanbod trainingen en programma’s. Gebruik de filters aan de linkerkant om sneller te zoeken of neem even de tijd om het complete aanbod te bekijken.
Je kunt een filter instellen op het soort training dat je zoekt of op het thema dat je aanspreekt.
Zoek je een training die er niet tussen staat? Stuur dan een mail naar info@ltoacademie.nl. We helpen je graag!

Aantrekkelijk bloggen

 • Lokale en regionale bestuurders
 • Online via Zoom

Het is aan de orde van de dag: zichtbaarheid. Je mening verkondigen, als bestuur de verbinding zoeken met leden en burgers, laten zien wat je doet, de mogelijkheden zijn eindeloos. Bloggen en columns schrijven zijn uitstekende mogelijkheden om je zichtbaarheid te vergroten. In deze training leer je hoe je dat doet.

Agri Food Debat Netwerk

 • Lokale en regionale bestuurders, Regionale en landelijke bestuurders, Agrarische ondernemers
 • Online via Zoom

In dit netwerk krijg je het debatteren onder de knie en vergroot je tegelijkertijd je netwerk. In het AgriFood Debat Netwerk leren deelnemers kritisch luisteren, overtuigend formuleren, spreken met impact, helder denken, sterk argumenteren en inspirerend spreken.

Debatwedstrijd LTO Academie

AgriFood Debat Toernooi

 • Fysiek ZLTO, Onderwijsboulevard 225, 5223 DE 's-Hertogenbosch

Heb je de Bootcamp Debatteren gevolgd? Dan is dit je kans het geleerde in de praktijk te brengen! Het wedstrijddebat is debatteren in competitief verband. Het gaat om het zo overtuigend mogelijk verdedigen of aanvallen van een stelling. Een jury bepaalt na afloop wie gewonnen heeft op basis van de overtuigingskracht van de debaters.

Begeleide intervisie

 • Lokale en regionale bestuurders
 • Fysiek & online

In de begeleide intervisie gesprekken werk je samen met andere bestuurders aan inzichten en oplossingen voor de uitdagingen die je in de praktijk tegen komt.

Besturen met richting en focus

 • Lokale en regionale bestuurders
 • Fysiek

Besturen met focus. Weten waar je als bestuur staat. Jullie tijd, aandacht en energie besteden aan de juiste zaken. Gezamenlijk de juiste invulling geven aan de kerntaken van jullie bestuur. En daarnaast jullie missie en ambitie bepalen. Daar gaat deze tweedaagse training (die je met het gehele bestuur volgt) over.

Besturen vanuit je kracht

 • Lokale en regionale bestuurders
 • Fysiek & online

Besturen vanuit je kracht is een afwisselend programma van vijf maanden. Je leert als bestuurder je kwaliteiten kennen en werkt aan je persoonlijke en bestuurlijke groei. In een veranderende wereld wordt besturen steeds complexer. Daarom kijken we ook naar de veranderende wereld. Welke bewegingen en trends zien we die invloed hebben op het bestuurswerk. Je krijgt daardoor meer inzicht in de veranderende wereld om je heen en wat je als bestuurder daarin kunt betekenen. Een combinatie van training, coaching en intervisie.

Bootcamp Debatteren: de kunst van het overtuigen

 • Lokale en regionale bestuurders, Regionale en landelijke bestuurders, Agrarische ondernemers
 • Fysiek

Debatteren: een sport waarbij je op een leuke wijze je communi­catieve vaardigheden kan trainen en daarnaast inzicht krijgt in maatschappelijke en beleids­matige issues. Door deze trainingen krijg je een duidelijke voorsprong in bestuurlijke en politieke context en op plaatsen waar het gaat om overtuigingskrach

Een crisis… En nu?

 • Lokale en regionale bestuurders
 • Fysiek

Acties van dierenactivisten, lozing van drugsafval of een chemische brand, … Van het een op het andere moment kan er een crisis uitbreken. De media springt er bovenop. Hoe bereid je je hierop voor? Hoe ga je te werk, met wie werk je samen? In deze training leer je de crisis het hoofd te bieden.

Effectief lobbyen en netwerken

 • Lokale en regionale bestuurders
 • Fysiek

Beter je belangen behartigen, zorgen dat er naar je geluisterd wordt? Dat begint met goede relaties, weten met wie je aan tafel zit en het opbouwen van een netwerk. Deze training is een must voor iedere bestuurder.

Effectief samenwerken in je bestuur

 • Lokale en regionale bestuurders, Regionale en landelijke bestuurders
 • Fysiek

Tijdens deze tweedaagse training gaan jullie als bestuur intensief aan de slag met (het verbeteren van) onderlinge communicatie en samenwerking.

Effectief vergaderen met je bestuur

 • Lokale en regionale bestuurders
 • Fysiek & online

Heeft jouw bestuur last van vergaderingen die uitlopen, agendapunten die steeds terugkomen, onduidelijke besluitvorming, gedoe in vergaderiingen? Na deze tweedaagse online training (met daartussen een vergadering met live coaching van de trainer) kun je praktisch aan de slag om plezierig, doelgericht en effectief te kunnen vergaderen.

Effectieve lobby via social media

 • Lokale en regionale bestuurders, Agrarische ondernemers
 • Online via Zoom

Is er over een maand een belangrijk moment zoals een debat, een rapport of een brief van een gemeente, waterschap, provincie of kabinet? Dan kun je je achterban/leden/stakeholders via digitale communicatie nu alvast jouw verhaal laten zien. In deze training leer je hoe je dat doet.

Evalueer het functioneren van je bestuur

 • Lokale en regionale bestuurders
 • Fysiek

Besturen is een interessante maar dynamische en complexe taak. Het vraagt tijd, aandacht en focus om de juiste dingen te doen. Een jaarlijkse bestuurlijke zelfevaluatie aan de hand van een gemakkelijk instrument is verstandig. Als bestuur bepalen jullie aan de hand van de uitkomsten op welke onderdelen jullie als bestuur goed functioneren en op welke onderdelen er nog ontwikkeling nodig is.

Fusiebegeleiding

 • Lokale en regionale bestuurders
 • Fysiek

Jouw bestuur gaat fuseren met een ander bestuur. Maar daar komt nogal wat bij kijken. We bieden je graag begeleiding bij dit proces.

Grip op je bedrijf

 • Agrarische ondernemers
 • Fysiek & online

“Als ondernemer de regie pakken Ben jij klaar al voor de toekomst? De landbouw verandert voortdurend en zo ook iedere individuele boer en zijn/haar bedrijf.

In gesprek met leden

 • Lokale en regionale bestuurders
 • Fysiek

Leden die hebben opgezegd of ontevreden zijn. Leden die in zwaar weer zitten. Het zijn zaken waar je als bestuurder in ieder geval mee te maken krijgt. Een goed gesprek is dan noodzakelijk. Dat leer je in deze training.

Inwerkprogramma startende bestuurders

 • Startende bestuurders
 • E-learning

Ga je binnenkort starten als bestuurder bij een van de LTO-organisaties? Wat fijn! Speciaal voor jou hebben we een compleet en veelzijdig online inwerkprogramma ontwikkeld. Deze doorloop je samen met een buddy, de voorzitter van je bestuur. In een paar maanden tijd doorloop je korte micro e-learnings en ben je bekend met praktische zaken, maak je kennis met de structuur en cultuur van je organisatie en krijg je meer grip op je bestuurlijke rol, taken en verantwoordelijkheden.

Jong leren besturen

 • Lokale en regionale bestuurders
 • Fysiek & online

Het Jong Leren Besturen (JLB) programma is speciaal ontwikkeld voor jonge bestuurders die verder willen als bestuurder binnen de LTO-organisatie.

Debatwedstrijd LTO Academie

Leden werven en binden

 • Lokale en regionale bestuurders
 • Online via Zoom

Ledenwerving is een van de speerpunten voor de komende jaren. Als het grootste deel van de boeren en tuinders lid is van LTO, maakt dat onze lobby sterker. In deze workshop van een halve dag leer je hoe je succesvol leden werft met je bestuur.

Leersnack: Basisvaardigheden “Vloggen met je smartphone”

 • Lokale en regionale bestuurders, Jong aankomende bestuurders, Regionale en landelijke bestuurders, Startende bestuurders, Agrarische ondernemers
 • E-learning

Je zichtbaarheid vergroten door te gaan vloggen, je ziet het steeds meer! Niet alleen influencers vloggen, ook steeds meer boeren en bestuurders. En dat vaak ‘gewoon’ met de smartphone. In deze laagdrempelige leersnack leren we je de basis van vloggen en hoe je invloed kunt uitoefenen op een mooi eindresultaat.

Leersnack: Welk verhaal vertel jij met je video?

 • Lokale en regionale bestuurders, Jong aankomende bestuurders, Regionale en landelijke bestuurders, Startende bestuurders, Agrarische ondernemers
 • E-learning

Je koeien die voor het eerst in het seizoen weer naar buiten mogen,  de geboorte van een lammetje, een jaaroverzicht, een verslag van je laatste bestuursvergadering. Steeds meer verhalen komen aan het licht aan de hand van video’s

LTO Noord netwerk en- introductiebijeenkomst (regio’s Noord, Oost & West)

 • Startende bestuurders
 • Fysiek & online

Als startende bestuurder komt er veel op je af. Hoe kan ik mijn rol het beste uitoefenen, wie in het bestuur en vanuit LTO noord kan mij daarbij helpen.

LTO Noord Workshop belangenbehartiging

 • Lokale en regionale bestuurders, Startende bestuurders
 • Online via Zoom

Deze bijeenkomst gaat inhoudelijk in op belangenbehartiging en is er voor alle startende, lokale en regionale bestuurders uit de regio’s Noord, Oost & West. De beleidsadviseurs van LTO Noord leggen je uit welke processtappen je doorloopt, hoe het beleid tot stand komt en welke invloed jij en je bestuur kunnen uitoefenen.

Mediation

 • Regionale en landelijke bestuurders
 • Fysiek

Ondanks alle goede bedoelingen is er een conflict ontstaan binnen jouw bestuur. Of de verhoudingen binnen het bestuur zijn verstoord. Jullie komen er zelf niet uit. Dan is het inschakelen van een mediator een verstandige keuze. Zodat besturen weer prettig, energiek en doelgericht verloopt.

Omgaan met de media

 • Regionale en landelijke bestuurders
 • Fysiek

Word je af en toe gevraagd voor (lokale) radio of TV? Hoe zorg je dan dat onze sector positief in de media verschijnt? Als je weinig of geen ervaring hebt met de media zal je vaak merken dat je na afloop niet tevreden bent. Je hebt geen tijd gehad om je boodschap uit te dragen en sterker nog er kwamen thema’s aan bod die je vooraf niet besproken had. Journalisten weten precies wat ze moeten doen om er een interessant item van te maken. Maar een journalist heeft andere belangen. Een interessant item voor een journalist is niet per definitie een interessant item voor jou. Daarom wil je regie houden op jouw boodschap en deze helder kunnen verwoorden zodat je positief in de media verschijnt.

Omgaan met een kritische samenleving

 • Lokale en regionale bestuurders
 • Fysiek & online

Hoe laat je de impact die je hebt als bestuur zien aan de samenleving? Jullie steken veel tijd, energie en aandacht in het bereiken van jullie doelen. Maar de samenleving lijkt dit niet altijd op te merken. Sterker nog, het lijkt wel of de kritiek alleen nog maar toeneemt.

Omgaan met weerstand

 • Lokale en regionale bestuurders
 • Fysiek

In deze tijd van grote veranderingen laten steeds meer mensen hun mening horen. Tegenstellingen lijken wel groter dan ooit. Als bestuurder maar ook als agrarisch ondernemer zit je er soms middenin. Hoe kom je van weerstand naar medestand? Hoe zorg je ervoor dat er echt naar je wordt geluisterd? Hoe pak je je communicatie aan en hoe verbeter je samenwerking met mensen en organisaties die anders denken? Daar gaat deze training over.

Persoonlijke coaching

 • Lokale en regionale bestuurders, Regionale en landelijke bestuurders
 • Online via Zoom

Soms loop je als bestuurder tegen zaken aan die je niet goed kunt oplossen. Dan kun je wel een adviesgesprek of persoonlijke coaching gebruiken. Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag.

Projectmatig werken

 • Lokale en regionale bestuurders
 • Online via Zoom

Denken en werken in projecten. Het zorgt voor duidelijkheid, overzicht en structuur binnen je bestuur. Zeker als je werkt met een goed geformuleerd projectplan, een heldere taakverdeling en efficiënte communicatie om alle betrokkenen mee te krijgen. In deze praktijkgerichte online training van twee dagdelen komen deze onderwerpen aan bod

Samen professioneel besturen

 • Regionale en landelijke bestuurders
 • Fysiek & online

LTO Nederland, dat zijn wij samen! We hebben op landelijk niveau krachtige en kwalitatieve bestuurders nodig die goed met elkaar kunnen samenwerken. In het opleidingsprogramma Samen Professioneel Besturen helpen we bestuurders om bovenstaand doel te bereiken. Je gaat aan de slag met jouw praktijk en je werkt aan je persoonlijke en bestuurlijke ontwikkeling.

Versterk je rol als voorzitter (3-daagse training)

 • Lokale en regionale bestuurders, Regionale en landelijke bestuurders
 • Fysiek

Voorzitter. Een veelzijdige, interessante maar ook uitdagende rol. Dé voorzitter bestaat niet. Iedere voorzitter vult zijn of haar rol weer anders in. Hoe kun je invloed daarop uitoefenen? In deze training van drie dagen ga je samen met collega-voorzitters intensief aan de slag met jouw rol. Leren van en met elkaar. Aan de slag met sterktes, zwaktes, patronen en belangen. Deze training is geschikt voor zowel beginnende als meer ervaren voorzitters

Vertel het verhaal

 • Lokale en regionale bestuurders, Agrarische ondernemers
 • Fysiek

Je zit op een feestje. En iemand zegt: “Zeg, al die varkens bij elkaar is toch een bron van ziektes? 11,5 miljoen varkens in Nederland is toch nergens voor nodig.” Na deze training kun je positief, zelfbewust en trots het gesprek aangaan in diverse situaties. Je leert hoe je met verhalen anderen meeneemt en overtu

Vloggen en monteren voor beginners

 • Lokale en regionale bestuurders, Agrarische ondernemers
 • Fysiek

Maak jezelf zichtbaar door te vloggen! Met vlogs geef je jouw bestuur en bedrijf een gezicht. Een vlog is goedkoop om te maken en een uitstekend communicatiemiddel om jouw verhaal te vertellen aan burgers en politiek. Vloggen biedt kansen voor afdelingsbesturen: op een laagdrempelige manier kun je jullie visie kenbaar maken aan wie het maar horen wil. En je smartphone heb je altijd bij je.

Wegwijs binnen de LTO organisaties – ZLTO

 • Startende bestuurders
 • Fysiek ZLTO, Onderwijsboulevard 225, 5223 DE 's-Hertogenbosch

Als nieuwe bestuurder komt er veel op je af: bijeenkomsten of vergaderingen in wisselende samenstellingen, vakjargon als het gaat om ruimtelijk beleid, de structuur van de regionale en landelijke LTO-organisaties en de lijnen met andere besturen binnen de organisatie. Daarom bieden we een introductiedag aan voor nieuwe bestuurders.

Wegwijs in de Haagse besluitvorming (2-daagse training)

 • Regionale en landelijke bestuurders
 • Fysiek

Om effectief te kunnen lobbyen in Den Haag, is het handig om te weten hoe daar ‘de hazen lopen’. In dit programma gaan we ons twee dagen onderdompe

Wegwijs in lokale besluitvorming (2 daagse training)

 • Lokale en regionale bestuurders
 • Fysiek

In deze training leer je hoe het lokale politieke besluitvormingsproces in elkaar zit en hoe je lokale politieke besluiten positief kunt beïnvloeden. We hebben in dit programma belangrijke bestuurlijke smaakmakers uitgenodigd: Commissaris van de Koning, Gedeputeerde, Burgemeester, (hoofd-)bestuurder van één van de LTO organisati

Debatwedstrijd LTO Academie

Werving & selectie van nieuwe bestuursleden

 • Lokale en regionale bestuurders
 • Fysiek & online

Het werven van nieuwe bestuursleden. Soms lijkt het gemakkelijk te gaan maar vaak is het gewoon lastig. Waar haal je nieuwe bestuursleden vandaan? Wat heb je nieuwe bestuursleden te bieden? Waar moeten nieuwe bestuursleden zich concreet mee gaan bezighouden? Wat wordt de rol- en taakverdeling? In deze training van twee dagdelen gaan we samen met jullie bestuur aan de slag om van de werving en selectie een succes te maken.