Bestuurstrainingen

Besturen met richting en focus (maatwerk voor jullie gehele bestuur)

Besturen met focus. Weten waarvoor je als bestuur staat. Jullie tijd, aandacht en energie besteden aan de juiste zaken. Gezamenlijk de juiste invulling geven aan de kerntaken van jullie bestuur.

En daarnaast als bestuur je missie en ambitie bepalen helpt jullie om niet op te gaan in de waan van de dag maar duidelijke keuzes te maken. Wat dragen we bij als bestuur? Waarmee willen we ons bezighouden in de belangenbehartiging? Wat willen de leden en hoe kunnen we daarop aansluiten? Waar hebben we wel of geen invloed op? Hoe maken we impact? Als bestuur gaan jullie aan de slag met een heldere rol- en taakverdeling en concreet plan met doelen en taken om jullie ambitie waar te maken.

Programma voorstel: Besturen met richting en focus

 • We starten met een intakegesprek met alle bestuursleden van jullie bestuur afzonderlijk. (via telefoon of Zoom).
 • Vervolgens gaan jullie individueel op een door jezelf gekozen moment aan de slag met de e-learning op ons online leerplatform die bij deze training hoort.
 • We plannen twee dagdelen in voor deze training die fysiek op een door jullie georganiseerde locatie plaatsvindt.
 • Op dagdeel 1 gaan we uitgebreid in op de kerntaken van het bestuur. Eerst algemeen, daarna specifiek voor jullie eigen bestuur. Wat zijn taken die bij de verschillende rollen (voorzitter, penningmeester, secretaris, sociaal werker) horen? Hoe vullen jullie deze in? Hierbij kijken we naar kwaliteiten, effectieve communicatie en samenwerking.
 • Op dagdeel 2 gaan we aan de slag met jullie missie en ambitie. Hoe en waar maken jullie als bestuur impact? Hoe maak je dat zichtbaar en meetbaar? Welke keuzes maken jullie als bestuur? Jullie gaan aan de slag met een plan met doelen en taken om jullie ambitie waar te maken.

Het programma van deze training is een indicatie en kan naar eigen wens worden aangepast. Waarbij de hoeveelheid tijd en energie die jullie er als bestuur in kunnen en willen steken, van invloed is op het resultaat. We stellen het programma daarom in overleg samen.

Na afloop van deze training:

 • Hebben jullie de onderlinge samenwerking met elkaar afgestemd: taken, rollen, bevoegdheden.
 • Hebben jullie als bestuur een gezamenlijke missie geformuleerd.
 • Hebben jullie een aanzet gemaakt voor een plan met doelen en taken om jullie ambitie waar te maken.
 • Zijn jullie beter in staat keuzes te maken: wat doen we wel en wat doen we niet?
 • Hebben jullie een basis voor het werven van nieuwe bestuursleden (zie daarvoor ook onze training Werving van nieuwe bestuursleden)
 • Geeft het samen besturen meer resultaat, voldoening en plezier.

Voor wie?
Dit is een teamtraining voor besturen die:

 • Impact willen maken met hun bestuurswerkzaamheden
 • Willen werken vanuit een gezamenlijk vertrekpunt
 • Willen werken aan (het verbeteren van) onderlinge communicatie en samenwerking
 • Meer focus willen aanbrengen in hun bestuurstaken

Jouw investering:
Als bestuurder van LTO kun je deze training gratis volgen. Gratis betekent niet vrijblijvend! Deze trainingen kosten natuurlijk wel geld en worden bekostigd uit de contributiegelden van de leden. We gaan er daarom vanuit dat je deze training net zo serieus neemt als wij.

 

 

Aanmelden

Naam aanvrager*
Ik geef mij hierbij op voor "Besturen met richting en focus (maatwerk voor jullie gehele bestuur)"
Op welk adres willen jullie de training verzorgd hebben?
*
Hidden
Hidden

HomeTrainingen en opleidingenBesturen met richting en focus (maatwerk voor jullie gehele bestuur)