Vaardigheidstraining

Debat Netwerk (NVM)

In dit netwerk krijg je het debatteren onder de knie en vergroot je tegelijkertijd je netwerk. In het Debat Netwerk leren deelnemers kritisch luisteren, overtuigend formuleren, spreken met impact, helder denken, sterk argumenteren en inspirerend spreken. Kortom: de communicatietechnieken die overtuigen!

Door maandelijks actief te werken aan je debatvaardigheden sta je sterker in de verschillende discussies rondom de thema’s veehouderij, voedsel en natuur. Je leert de inhoud te verbinden met de vorm.

De huidige leden zijn al een prachtige mix van bedrijfsleven, agrarische ondernemers, overheid en onderzoekers.

Om deel te kunnen nemen aan dit netwerk moet je eerst de instap training ‘Bootcamp Debatteren: de kunst van het overtuigen’ hebben doorlopen. Er is geen vast instapmoment je kunt je elk moment aanmelden en deelnemen.

Programma 2023-2024
18 september 2023 Opening seizoen
2 oktober 2023 Beleidsdebatteren
6 november 2023 Verkiezingsdebatteren
4 december 2023 De kracht van de stilte
8 januari 2024 Nieuwjaarsspeeches
5 februari 2024 Lincoln Douglas debatteren
4 maart 2024 Shakesperiaans debatteren
8 april 2024 Fun debates
6 mei 2024 Eloquentie debatteren
3 juni 2024 Interrumperen en reageren
1 juli 2024 Reservedatum

 

 

Aanmelden

Naam*
Ik heb deelgenomen aan de training: 'Bootcamp Debatteren: de kunst van het overtuigen'*
Ik heb deelgenomen aan de training: 'Bootcamp Debatteren: de kunst van het overtuigen'
Je kunt je alleen aanmelden voor het Debat Netwerk als je bovenstaande training hebt gevolgd. Heb je deze training nog niet gevolgd, meld je hier dan eerst voor aan.
Datum training Debat Netwerk:
Heb je nog vragen en/of opmerkingen
Ik geef mij hierbij op voor "Debat Netwerk (NVM)"
*
Hidden
Hidden

HomeTrainingen en opleidingenDebat Netwerk (NVM)