Debatwedstrijd LTO Academie
Bestuurstrainingen

Werving & selectie van nieuwe bestuursleden

Het werven van nieuwe bestuursleden. Soms lijkt het gemakkelijk te gaan maar vaak is het gewoon lastig. Waar haal je nieuwe bestuursleden vandaan? Wat heb je nieuwe bestuursleden te bieden? Waar moeten nieuwe bestuursleden zich concreet mee gaan bezighouden? Wat wordt de rol- en taakverdeling?

Voorafgaand aan deze training kan het handig zijn als je als bestuur de training Besturen met richting en focus hebt gevolgd. Dat is echter niet verplicht.

Programma voorstel:

Deze training start met een uitgebreid intakegesprek (via Zoom) met de trainer. In dat intakegesprek stellen we een aantal belangrijke vragen . De antwoorden daarop bepalen de strategie die jullie kiezen voor het wervings- en selectieproces van nieuwe bestuursleden. Tijdens dit gesprek maken we een concept-schets van jullie afdeling: wie zijn jullie? waar staan jullie voor? hoe is de sfeer binnen jullie bestuur? hoe is de taak- en rolverdeling?

  • Dagdeel 1 vindt ook weer via Zoom plaats. Jullie maken kennis met een handige methodiek die je kunt gebruiken voor de werving en selectie van nieuwe bestuursleden. We bespreken ook de schets die we hebben gemaakt van jullie afdeling. Van daaruit gaan we verder werken. We maken een profielschets van het nieuwe bestuurslid of de nieuwe bestuursleden.
  • Dagdeel 2 kan online via zoom of  live plaatsvinden op een door jullie georganiseerde locatie. We gaan in gesprek en gaan het actieplan met doelstellingen, taken en taakverdeling verder vormgeven.

Na deze training hebben jullie als bestuur een aantal keuzemogelijkheden (die je na afloop van de training pas hoeft te bepalen):

1) jullie gaan zelf aan de slag met de werving & selectie van bestuursleden

2) jullie gaan eerst zelf aan de slag en daarna bieden we begeleiding bij de werving en/of selectiegesprekken (maatwerk)

3) nadat jullie bestuur compleet is bieden we begeleiding en/of coaching bij het formeren van jullie nieuwe bestuur

4) nadat jullie bestuur compleet is volgen jullie de training Effectief samenwerken.

 

HomeTrainingen en opleidingenWerving & selectie van nieuwe bestuursleden