Bestuurstrainingen

Omgaan met een kritische samenleving

Hoe laat je de impact die je hebt als bestuur zien aan de samenleving? Jullie steken veel tijd, energie en aandacht in het bereiken van jullie doelen. Maar de samenleving lijkt dit niet altijd op te merken. Sterker nog, het lijkt wel of de kritiek alleen nog maar toeneemt. Hoe ga je om met meningen van de samenleving over glyfosaat, biodiversiteit, korte ketens en kringloop. Wat kun je als bestuur doen om jullie werk zichtbaar(der) te maken? Wat of wie heb je nodig om dit te doen? En hoe kun je dit proactief organiseren en vanuit kracht? Hoe ga je daar als bestuur mee om? In deze training van anderhalve dag leer je hoe je jouw afdeling kan aanhaken bij relevante thema’s als invulling participatie in gemeentelijke omgevingsvisies, plannen voor windmolen- en zonneparken en veranderingen. Daarnaast deelt een ervaren bestuurder kennis en ervaringen vanuit de eigen praktijk.

Programma voorstel: Omgaan met een kritische samenleving

  • E-learning: Voorafgaand aan deze training doorloop je met je gehele bestuur een korte maar krachtige e-learning. Waarbij je stilstaat bij de thema’s van jullie bestuur voor de komende tijd.
  • Deel 1: 1 uur online bijvoorbeeld tijdens jullie bestuursvergadering (via Zoom)
    In dit uur werken we toe naar een krachtige formulering van jullie thema’s. Waarbij jullie samen bepalen welke thema’s in de training aan de orde komen.
  • Deel 2: dagdeel fysiek
    Het tweede deel van de training is live op een door jullie georganiseerde locatie en duurt een dagdeel, bijvoorbeeld een avond. Tijdens dit dagdeel gaan jullie met de trainer aan de slag met jullie thema’s. Je leert aan de hand van een model hoe je verbindingen kunt leggen en onderhouden en hoe je proactief kunt inspelen op de publieke opinie.

Aanmelden

Naam aanvrager*
Ik geef mij hierbij op voor "Omgaan met een kritische samenleving"
Op welk adres willen jullie de training verzorgd hebben?
*
Hidden
Hidden

HomeTrainingen en opleidingenOmgaan met een kritische samenleving