Jong Leren Besturen

Het Jong Leren Besturen (JLB) programma is speciaal ontwikkeld voor jonge bestuurders die verder willen als bestuurder. Ben je jonger dan 35 jaar, ambitieus, wil je een stap verder zetten in jouw eigen ontwikkeling?  Dan is het Jong Leren Besturen programma iets voor jou!

Ontwikkelprogramma

Jong leren besturen

Het Jong Leren Besturen (JLB) programma is speciaal ontwikkeld voor jonge bestuurders die verder willen als bestuurder. Ben je jonger dan 35 jaar, ambitieus, wil je een stap verder zetten in jouw eigen ontwikkeling?  Dan is het Jong Leren Besturen programma iets voor jou!

Alle JLB-ers van LTO Noord, ZLTO, LLTB, AJK, NVM en Agrifirm volgen samen het programma. Je gaat op zoek naar jouw talenten en verbeterpunten en krijgt inzicht in wat bestuurswerk van je vraagt. In het programma is veel aandacht voor het verdiepen en verbreden van jouw netwerk. Niet alleen met andere deelnemers uit het JLB programma maar ook met bestuurders binnen de LTO-organisatie.

Binnen het Jong Leren Besturen programma start je een zoektocht naar jouw talenten en drijfveren. We start met het invullen van de DISC gedragsanalyse. In een persoonlijk gesprek lichten wij dit rapport aan jou toe en staan we stil bij jouw leervragen en leerdoelen tijdens de opleiding, je werkt tijdens de opleiding toe naar het behalen van je leerdoelen.  Je maakt kennis met ervaringen van jonge ervaren bestuurders. Tijdens dit programma werk je met elkaar een eindopdracht uit, die je in een nader te bepalen vorm gaat presenteren aan zittende bestuurders.

Wat leer je

Je verdiept je in thema’s waar bestuurders mee te maken krijgen.

 • Wat is de kern van een vereniging en de rol van een bestuurder daarin?
 • Je leert de LTO organisatie kennen en kunt als jonge boer je stem laten horen
 • Je leert hoe je je netwerk uitbreidt en hoe je jouw netwerk onderhoudt?
 • Je leert van (jonge) ervaren LTO bestuurders en wisselt ervaringen uit
 • Je leert wat je als jonge bestuurder kan brengen in een bestuur met vooral ervaren bestuurders
 • Je leert je kwaliteiten en valkuilen kennen.
 • Je leert welk gedrag je kan inzetten om effectiever te zijn in je communicatie met mensen met een andere gedragsstijl
 • Je leert hoe je effectiever kunt zijn tijdens vergaderingen en hoe je toe kunt werken naar een goede besluitvorming

Jouw investering:
Als LTO bestuurder kun je deze training gratis volgen. Gratis betekent niet vrijblijvend! Deze trainingen kosten natuurlijk wel geld en worden bekostigd uit de contributiegelden van de leden. We gaan er daarom vanuit dat je deze training net zo serieus neemt als wij.

Bij aanmelding rekenen we op je komst. Ben je onverhoopt toch verhinderd, dan kun je je tot 48 uur voor aanvang van de training afmelden. Meld je je daarna af, dan zien we ons genoodzaakt je de arrangementskosten voor de betreffende lesdag in rekening te brengen.

Na afloop

Na afloop van dit programma heb je jouw netwerk vergroot. Niet alleen heb je de andere deelnemers leren kennen, maar je hebt ook kennisgemaakt met zittende bestuurders en hun werkzaamheden. Daarnaast weet je beter je weg te vinden binnen de LTO-organisatie. Je hebt kennis van de thema’s waar bestuurders mee te maken hebben en weet goed op welke vlakken jouw inbreng als bestuurder waardevol is. Daarnaast heb je jezelf beter leren kennen en heb je stappen gezet in jouw persoonlijke ontwikkeling die van groot belang zijn voor jouw (toekomstig) werk als bestuurder.

Geef je snel op! Er is plek voor maximaal 12 deelnemers.

Uiterste inschrijfdatum: 1 september 2024

Persoonlijke online gesprekken (exacte data volgen)
Intake gesprek – 45 min september 2023
DISC gesprek – 60 min november 2023
Trainingsdagen (exacte dagen volgen)
Bijeenkomst 1a (2-daagse): Kennismaken, DISC gedragsstijlen31 oktober 2023 van 10.00 uur – 20:30 uur  (inclusief overnachting)
Bijeenkomst 1b (2-daagse): De vereniging en Effectieve gespreksvoering1 november 2023 van 09:00 uur – 17:00 uur
Bijeenkomst 2: Betrokkenheid van jongeren in de organisatie(s) en het bestuurswerk6 december 2023 van 09:00 uur – 16.30 uur
Bijeenkomst 3: Effectief vergaderen en Hoe krijg je ‘ze’ mee?10 januari 2024: 09.30 uur – 16:00 uur
Bijeenkomst 4: 

Bijeenkomst 5: Pitchen en Debatteren

7 februari 2024

20 maart 2024 van 09:30 uur – 16:00 uur

Bijeenkomst 6: Presenteren van je eindopdracht 17 april 2024 van 09:00 uur – 16:00 uur

Aanmelden

 • Postcode
 • Er wordt geselecteerd op basis van motivatie. Geef hieronder jouw motivatie aan:
 • Voorkeursdatum intakegesprek
 • Voorkeursdatum DISC gesprek
 • Heb je vragen en/of opmerkingen over bijvoorbeeld het programma of heb je dieetwensen?
 • Hidden
 • Hidden

HomeTrainingen en opleidingenJong leren besturen