Ontwikkelprogramma

Jong leren besturen

Het Jong Leren Besturen (JLB) programma is speciaal ontwikkeld voor jonge bestuurders die verder willen als bestuurder binnen de LTO-organisatie. Ben je jonger dan 35 jaar, ambitieus, wil je een stap verder zetten in jouw eigen ontwikkeling en van betekenis zijn voor de agrarische sector?  Dan is het Jong Leren Besturen programma iets voor jou!

Alle JLB-ers van LTO Noord, ZLTO, LLTB, AJK en Agrifirm volgen samen het programma. Je gaat op zoek naar jouw talenten en verbeterpunten en krijgt inzicht in wat bestuurswerk van je vraagt. In het programma is veel aandacht voor het verdiepen en verbreden van jouw netwerk. Niet alleen met andere deelnemers uit het JLB programma maar ook met bestuurders binnen de LTO-organisatie.

Binnen het Jong Leren Besturen programma start je een zoektocht naar jouw talenten en drijfveren. We start met het invullen van de DISC gedragsanalyse. In een persoonlijk gesprek lichten wij dit rapport aan jou toe en staan we stil bij jouw leervragen en leerdoelen tijdens de opleiding, je werkt tijdens de opleiding toe naar het behalen van je leerdoelen.  Je maakt kennis met ervaringen van jonge ervaren bestuurders. Tijdens dit programma werk je met elkaar een eindopdracht uit, die je in een nader te bepalen vorm gaat presenteren aan zittende bestuurders.

Wat leer je

Je verdiept je in thema’s waar bestuurders mee te maken krijgen.

 • Wat is de kern van een vereniging en de rol van een bestuurder daarin?
 • Je leert de LTO organisatie kennen en kunt als jonge boer je stem laten horen
 • Je leert hoe je je netwerk uitbreidt en hoe je jouw netwerk onderhoudt?
 • Je leert van (jonge) ervaren LTO bestuurders en wisselt ervaringen uit
 • Je leert wat je als jonge bestuurder kan brengen in een bestuur met vooral ervaren bestuurders
 • Je leert je kwaliteiten en valkuilen kennen.
 • Je leert welk gedrag je kan inzetten om effectiever te zijn in je communicatie met mensen met een andere gedragsstijl
 • Je leert hoe je effectiever kunt zijn tijdens vergaderingen en hoe je toe kunt werken naar een goede besluitvorming

Na afloop

Na afloop van dit programma heb je jouw netwerk vergroot. Niet alleen heb je de andere deelnemers leren kennen, maar je hebt ook kennisgemaakt met zittende bestuurders en hun werkzaamheden. Daarnaast weet je beter je weg te vinden binnen de LTO-organisatie. Je hebt kennis van de thema’s waar bestuurders mee te maken hebben en weet goed op welke vlakken jouw inbreng als bestuurder waardevol is. Daarnaast heb je jezelf beter leren kennen en heb je stappen gezet in jouw persoonlijke ontwikkeling die van groot belang zijn voor jouw (toekomstig) werk als bestuurder.

Start 2-11-2022

 • Intake gesprekken
 • Bijeenkomst 1: Kennismaken, gedragsstijlen en LTO de vereniging  (met overnachting)
 • DISC gesprekken
 • Bijeenkomst 2: DISC & effectieve gespreksvoering
 • Bijeenkomst 3: Brainstormsessie en uitvoering van de eindopdracht
 • Bijeenkomst 4: Netwerken en actief verbinden met de samenleving
 • Bijeenkomst 5: Effectief vergaderen
 • Bijeenkomst 6: Debatteren, netwerken met deelnemers ontwikkelprogramma’s en eindevaluatie

Aanmelden

 • Postcode
 • Er wordt geselecteerd op basis van motivatie. Geef hieronder jouw motivatie aan:
 • Ik geef mij hierbij op voor het ontwikkelprogramma: "Jong leren besturen"
 • Datum 1e module
 • Voorkeursdatum intakegesprek
 • Voorkeursdatum DISC gesprek
 • Heb je vragen en/of opmerkingen over bijvoorbeeld het programma of heb je dieetwensen?
 • Hidden
 • Hidden

HomeTrainingen en opleidingenJong leren besturen