Ontwikkelprogramma

Jong leren besturen

Het Jong Leren Besturen (JLB) programma is speciaal ontwikkeld voor jonge bestuurders die verder willen als bestuurder binnen de LTO-organisatie. Ben je jonger dan 35 jaar, ambitieus, wil je een stap verder zetten in jouw eigen ontwikkeling en van betekenis zijn voor de agrarische sector?  Dan is het Jong Leren Besturen programma iets voor jou!

Alle JLB-ers van LTO Noord, ZLTO, LLTB en AJK volgen samen het programma. Je gaat op zoek naar jouw talenten en verbeterpunten en krijgt inzicht in wat bestuurswerk van je vraagt. In het programma is veel aandacht voor het verdiepen en verbreden van jouw netwerk. Niet alleen met andere deelnemers uit het JLB programma maar ook met bestuurders binnen de LTO-organisatie.

Binnen het Jong Leren Besturen programma start je een zoektocht naar jouw talenten en drijfveren. Je start met een DISC gesprek waarin je onder leiding van een coach een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) maakt en gedurende het programma verder werkt aan deze leerdoelen.  Je maakt kennis met ervaringen van jonge ervaren bestuurders en je bezoekt LTO Nederland en de Tweede Kamer. Tijdens dit programma werk je samen toe naar een eindopdracht, die je aan het einde van het programma presenteert aan zittende bestuurders.

Wat leer je

Je verdiept je in thema’s waar bestuurders mee te maken krijgen.

 • Wat is de kern van een vereniging en de rol van een bestuurder daarin?
 • Je leert de LTO organisatie kennen en kunt als jonge boer je stem laten horen
 • Je leert hoe je je netwerk uitbreidt en hoe je jouw netwerk onderhoudt?
 • Je leert van (jonge) ervaren LTO bestuurders en wisselt ervaringen uit
 • Je leert wat je als jonge bestuurder kan brengen in een bestuur met vooral ervaren bestuurders
 • Je leert je kwaliteiten en valkuilen kennen.
 • Je leert welk gedrag je kan inzetten om effectiever te zijn in je communicatie met mensen met een andere gedragsstijl
 • Je krijgt kennis over het veranderende voedsellandschap en de verwachtingen van de maatschappij hierin en hoe je hierop kan acteren
 • Je leert van een journalist hoe je voor te bereiden op een gesprek met een politicus in de Tweede Kamer.

Na afloop

Na afloop van dit programma heb je jouw netwerk vergroot. Niet alleen heb je de andere deelnemers leren kennen, maar je hebt ook kennisgemaakt met zittende bestuurders en hun werkzaamheden. Daarnaast weet je beter je weg te vinden binnen de LTO-organisatie. Je hebt kennis van de thema’s waar bestuurders mee te maken en weet goed op welke vlakken jouw inbreng als bestuurder waardevol is. Daarnaast heb je jezelf beter leren kennen en heb je stappen gezet in jouw persoonlijke ontwikkeling die van groot belang zijn voor jouw (toekomstig) werk als bestuurder.

Bijeenkomsten en data

Intake gesprekken: 23 OF 29 september
DISC gesprekken: 15 OF 24 OF 30 november
* geef bij inschrijving aan wat je voorkeursdata zijn voor beide gesprekken

Bijeenkomst 1: Kennismaken, gedragsstijlen en LTO de vereniging – 1 november 2021 (met overnachting)
Bijeenkomst 2: DISC & effectieve gespreksvoering – 2 november 2021
Bijeenkomst 3: Verenigingszaken en jongeren in de LTO organisatie – 8 december 2021 (met overnachting)
Bijeenkomst 4: Brainstormsessie en uitvoering van de eindopdracht – 9 december 2021
Webinar: 11 januari 2022 (vanuit huis)
Bijeenkomst 5: Netwerken en actief verbinden met de samenleving – 18 januari 2022
Bijeenkomst 6: Digitale lobby en public affairs – 8 maart 2022
Bijeenkomst 7: Debatteren, kennismaken en netwerken met deelnemers ontwikkelprogramma’s Besturen vanuit je kracht en Samen professioneel besturen –  21 april 2022
Bijeenkomst 8: Uitvoeren eindopdracht, afronding en evaluatie – 12 mei 2022

Aanmelden

 • Postcode
 • Er wordt geselecteerd op basis van motivatie. Geef hieronder jouw motivatie aan:
 • Ik geef mij hierbij op voor het ontwikkelprogramma: "Jong leren besturen"
 • Datum 1e module
 • Voorkeursdatum intakegesprek
 • Voorkeursdatum DISC gesprek
 • Heb je vragen en/of opmerkingen over bijvoorbeeld het programma of heb je dieetwensen?

HomeTrainingen en opleidingenJong leren besturen