BESTUREN MET RICHTING EN FOCUS

TEAMTRAININGEN

Besturen vanuit een missie en visie geeft je richting en focus. In deze training stem je af op de missie en ambitie van het bestuur. En ga je als bestuur aan de slag met een concreet plan om de ambitie waar te maken.

Wat leer je?
Je gaat als bestuur een focus bepalen dat richting geeft aan de werkzaamheden in het bestuur. Daarvoor is het van belang dat je eerst terugkijkt naar de basis waarbij vragen worden beantwoord als: Wat dragen wij bij als bestuur? Waarmee willen wij ons primair bezighouden in de belangenbehartiging? Wat willen de leden? Waar hebben we invloed op. Je maakt met elkaar een eerste aanzet tot een jaarplan met doelen en taken.

Na afloop
Heeft jouw bestuur een gemeenschappelijk en helder zicht op waar je als bestuur naartoe wil.

Data
In overleg

De trainingen vinden plaats op eigen locatie.