Wegwijs in lokale besluitvorming, 30 september en 1 oktober 2021 te Klimmen (L)

Een terugblik

Maak vrienden voor je ze nodig hebt!

Dat was, samen met nog veel meer inzichten, de rode draad van de training Wegwijs in Lokale Besluitvorming die LTO Academie voor de LLTB-afdeling Zuid-Limburg afgelopen verzorgde.

Hoe kun je als lokale of regionale afdeling invloed uitoefenen op beleid en besluitvorming vanuit de lokale politiek? Onder bezielende leiding van Jan-Pierre Kempeneers (facilitator en Nationaal Coördinator Internationale Functies bij het ministerie van Buitenlandse Zaken) beantwoordden een aantal gastdocenten/sprekers deze vraag vanuit hun eigen politieke rol.

Pieter Jan Mersie, voormalig Chef Kabinet Zeeland licht de rol toe van de Commissaris van de Koning: wat zijn belangen en afwegingen? Hoe ziet de taakomschrijving eruit? Hij benadrukt het belang van het actief benaderen door afdelings-/regionale besturen zodat je ook echt in beeld bent.

Ben de Reu was 8 jaar provinciaal bestuurder. “Beinvloeden doe je in een zo vroeg mogelijk stadium” en “je bent niet de enige die invloed wil uitoefenen” zijn tips die hij bestuurders graag wil meegeven. Werk aan je netwerk: bezoek bijeenkomsten waar bestuurders zijn zodat je bekend bent en informeel mensen kunt spreken. Als ze je niet kennen, word je niet gebeld!
Nog een tip: Maak een focuslijst als afdelings-/regionaal bestuur met maximaal 7 a 8 punten die je belangrijk vindt en richt je daarop. En breng in beeld: bij wie moeten we zijn om dat voor elkaar te krijgen? Met andere woorden: Bedenk samen een visie, koppel daar een strategie aan, bouw een netwerk en onderhoud relaties.

Hendrik Hoeksema, bestuurder bij ZLTO: Een visie met een verhaal zorgt voor verbinding. Waar staan jullie voor? Wat vinden jullie belangrijk? Zorg dat je eerst je eigen visie met bijbehorend verhaal en je speerpunten op orde hebt. Breng daarna je netwerk in beeld, bijvoorbeeld door middel van een krachtenveldanalyse. Wie is er nu echt belangrijk voor jullie? Netwerken draait vooral om aandacht. Een kleine attentie, een berichtje als iemand jarig is. En verplaats je ook in de ander: wat is zijn of haar agenda? Wat vindt de ander belangrijk? Waar zou je hem of haar mee kunnen helpen? Netwerken doe je op je eigen authentieke manier. Wees vooral jezelf! Netwerken en lobbyen is geen rol. Overigens komt netwerken voor lobbyen! Je netwerk uitbreiden doe je ook binnen de LTO-familie. We zijn met veel! Maak daar gebruik van. En netwerk vooral ook buiten je eigen bubbel, zoals met ondernemersverenigingen of natuurverenigingen.

Onno Hoes, voorzitter NVM en oud-burgemeester gemeente Maastricht heeft een mooie definitie voor lobby: Kennis brengen bij mensen die de beslissingen nemen. Maak vrienden voor je ze nodig hebt: een goed netwerk is cruciaal om jullie werk goed te kunnen doen. Bezoek bijeenkomsten, nodig mensen uit je netwerk bijvoorbeeld eens uit tijdens de oogst. Leer ook andere belangenorganisaties kennen, je deelt vaak meer dan je denkt! Zo vind je bondgenoten waarmee je samen op kunt trekken en dat maakt je sterker in je lobby. Zorg dat je alle stakeholders goed in beeld brengt!

Mario Berkers, voorzitter ZLTO afdeling Deurne deelde zijn verhaal en ervaringen met zijn collega’s. Ook hij benadrukt het belang van goede contacten met wethouders en ambtenaren. Ook een belangrijke tip: zorg dat je zichtbaar bent als bestuur. Bijvoorbeeld via sociale media. Nodig jezelf uit aan tafel bij verschillende politieke partijen. Zeker een waardevolle tip in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen! En vooral: blijf positief en toekomstgericht in je communicatie.

Interessante informatie? Jij kunt er ook bij zijn! Schrijf je in voor onze open training Wegwijs in lokale besluitvorming.

 

HomeMaak vrienden voor je ze nodig hebt!