Vaardigheidstraining

Agri Food Debat Netwerk

In dit netwerk krijg je het debatteren onder de knie en vergroot je tegelijkertijd je netwerk. In het Agri Food Debat Netwerk leren deelnemers kritisch luisteren, overtuigend formuleren, spreken met impact, helder denken, sterk argumenteren en inspirerend spreken. Kortom: de communicatietechnieken die overtuigen!

Door maandelijks actief te werken aan je debatvaardigheden sta je sterker in de verschillende discussies rondom de thema’s veehouderij, voedsel en natuur. Kortom: leer de inhoud te verbinden met de vorm.

De huidige leden zijn al een prachtige mix van bedrijfsleven, agrarische ondernemers, overheid en onderzoekers.

Om deel te kunnen nemen aan dit netwerk moet je eerst de instap training ‘Bootcamp Debatteren: de kunst van het overtuigen’ hebben doorlopen.

Ga voor meer informatie en data naar de website van Agri Food Debat Netwerk.

Aanmelden

  • Ik heb deelgenomen aan de training: 'Bootcamp Debatteren: de kunst van het overtuigen'
    Je kunt je alleen aanmelden voor het AgriFood Debat Netwerk als je bovenstaande training hebt gevolgd. Heb je deze training nog niet gevolgd, meld je hier dan eerst voor aan.
  • Datum training Agrifood Debat Netwerk:
  • Ik geef mij hierbij op voor "Agri Food Debat Netwerk"
  • Heb je nog vragen en/of opmerkingen
  • Hidden
  • Hidden

HomeTrainingen en opleidingenAgri Food Debat Netwerk